Regisztráció és bejelentkezés

Poli(etilén-tereftalát) hulladék kémiai újrahasznosítása és az új, értéknövelt termékek jellemzése

Dolgozatom témája poli(etilén-tereftalát) (PET) hulladék kémiai újrahasznosítása alkoholízissel. Az alkoholízis kétféle alkohol reagens: 200 g/mól átlagos móltömegű polietilénglikol és dietilén-glikol felhasználásával történt. A reagenseket önmagukban, illetve vegyes lebontások esetén együttesen - különböző mól-arányokban- alkalmaztam PET hulladék kémiai bontására. A lebontás során poliészter-poliol oligomerek keletkeznek, amelyek különböző értéknövelt termékek (pl. szigetető habok) előállítására alkalmasak. A PET hulladék lebontása során keletkezett poliészter-poliolokat gélpermeációs kromatográfiával, Fourier-Transzformációs Infravörös Spektroszkópiával és reológiai mérésekkel jellemeztem. Célom a reagens-arány hatásának vizsgálata a termékek szerkezetére és tulajdonságaira.

szerző

  • Bugyi Orsolya
    Műanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Vargha Viktória
    ny.tudományos főmunkatárs, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

helyezés

Jutalom