Regisztráció és bejelentkezés

>P(O)H reagensek addíciója iminekre mikrohullámú körülmények között

Az α-aminofoszfonátok, mint az α-aminosavak analogonjai, sokoldalú felhasználhatóságuk és bioaktivitásuknak köszönhetően széleskörű tudományos érdeklődésre tartanak számot. Kutatócsoportunkban eddig Kabachnik-Fields-reakcióval vagy α hidroxifoszfonátokból szubsztitúciós reakcióval szintetizáltak α aminofoszfonátokat [1]. Kutatómunkám során egy harmadik lehetőséget, az iminekre >P(O)H reagensek addíciójával történő előállításokat tanulmányoztuk.

Munkám első részében különféle primer aminok és aldehidek reakciójában imineket (Schiff-bázisokat) szintetizáltunk. Az így előállított iminekre különböző >P(O)H-funkciót tartalmazó vegyületek (dialkil-foszfitok, etil-fenil-H-foszfinát vagy difenilfoszfin-oxid) addícióját tanulmányoztuk. A környezetbarát megvalósítást szem előtt tartva, oldószer és katalizátor nélkül, mikrohullámú körülmények között végeztük el az addíciókat. A reakció körülményeinek (hőmérséklet, idő, mólarányok) változtatásával kerestük az optimális paramétereket. A mikrohullámú és a hagyományos fűtés közötti különbségek demonstrálására termikus összehasonlító kísérleteket is végeztünk. A reakciók lejátszódását in situ FT-IR spektroszkópiás módszerrel monitoráltuk.

[1] Keglevich, G.; Bálint, E. Molecules 2012, 17, 12821.

csatolmány

szerző

 • Ádám Anna
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Bálint Erika
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Keglevich György
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Tajti Ádám
  tudományos segédmunkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom