Regisztráció és bejelentkezés

Etil-fenil-(2-metilfenil)foszfin-oxid reszolválása TADDOL- és borkősav-számazékokkal

Etil-fenil-(2-metilfenil)foszfin-oxid reszolválása TADDOL- és borkősav-számazékokkal

Varga Bence, IV. évf.

Témavezetők: Dr. Bagi Péter, posztdoktor

BME, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Keglevich György, egyetemi tanár

BME, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékén a foszforkémiával és reszolválással is foglalkozó kutatócsoport munkájába bekapcsolódva, TDK munkám során célul tűztük ki, hogy a kutatócsoportban korábban heterociklusos foszfin-oxidok enantiomerjeinek elválasztására kidolgozott reszolválási módszereket kiterjesszük aciklusos foszfin-oxidokra, modellvegyületként az etil-fenil-(2-metilfenil)foszfin-oxidot (1) alkalmazva. A racém etil-fenil-(2-metilfenil)foszfin-oxid (1) szintézisének kidolgozása után, annak reszolválását vizsgáltuk TADDOL-származékokkal (2 és 3), illetve (−)-O,O’-dibenzoil- és (−)-O,O’-di-p-tolouil-borkősav savanyú és semleges (4-7) Ca2+-sóival. Optimalizáltuk a reszolválás során alkalmazott körülményeket. Emellett a kapott foszfin-oxid (1) enantiomerkeverékek tisztítási lehetőségeit is vizsgáltuk.

szerző

 • Varga Bence
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Bagi Péter
  Egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Keglevich György
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett