Regisztráció és bejelentkezés

Biszfoszfonátok szintézisének vizsgálata

Biszfoszfonátok szintézisének vizsgálata

Nagy Dávid Illés, IV. évf. BSc

Témavezetők: Dr. Keglevich György tanszékvezető, egyetemi tanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Grün Alajos egyetemi adjunktus

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Kovács Rita doktoráns

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A biszfoszfonátokokat a posztmenopauzás oszteoporózis (csontritkulás), Paget-kór, emlőkarcióma és tumorindukált hypercalcaemia kezelésére alkalmazzák, de újabban egyre több adat szól a direkt daganatellenes hatásukról is, így növekszik irántuk az érdeklődés.

Az irodalomban leírt eljárásokban a szükségesnél nagyobb mennyiségben alkalmaztak foszfortartalmú reagenseket (PCl3 és H3PO3), ami csak növelte a ballaszt mennyiségét és felesleges környezeti terhelést eredményezett.1 Kutatómunkám célja 1-hidroxietilidén-1,1-bisz(foszfonsav) [Etidronát] és 1-hidroxi-1-fenilmetilén-1,1-bisz(foszfonsav) [Fenidronát] szintézisének a tanulmányozása.

Fel kellett derítenem a megfelelő reakció körülményeket, a reagensek optimális arányát. A tanszéken más biszfoszfonátokra kidolgozott eljárást2 adaptálnom kellett saját vegyületeimre. Tanulmányoztam a savkloridon keresztüli, illetve a megfelelő észterekből kiinduló reakció utakat is. A biszfonfonátok szintézisére az eddigi tapasztalatok szerint a legmegfelelőbb oldószernek a matánszulfonsav bizonyult. Munkám során egyéb oldószerekben illetve oldószer nélkül is megkíséreltem elvégezni a reakciót.

1. Garadnay S., Grun A., Keglevich Gy., Neu J. Magyar szabadalmi bejelentés, HUP1100071, 2011.

2. Keglevich Gy., Grun A., Arady K., Garadnay S., Greiner I., Tetrahedron Lett., 2011, 52, 2744-2746

csatolmány

szerző

 • Nagy Dávid Illés
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Keglevich György
  tanszékvezető, egyetemi tanár, (külső)
 • Dr. Grün Alajos
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Kovács Rita
  Fejlesztő mérnők, Sanofi Zrt. (külső)