Regisztráció és bejelentkezés

Hatóanyagtartalom valós idejű meghatározása UV megvilágítású képek automatizált elemzésével

Hatóanyagtartalom valós idejű meghatározása UV megvilágítású képek automatizált elemzésével

Novák Márk, IV. évf. (BSc)

Témavezetők: Dr. Nagy Zsombor Kristóf egyetemi docens

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Galata Dorián László PhD-hallgató

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A legtöbb iparágban a folyamatos technológiák terjedtek el, viszont a gyógyszeriparban a legtöbb esetben még mindig hagyományos szakaszos eljárásokat alkalmaznak. Az előbbi jobban kontrollálható folyamatokat, ezért jobb termék minőséget eredményezhet, ami komoly gazdasági előnyökhöz is vezethet. Nem meglepő ezért, hogy egyre több és több gyógyszergyártó cég szeretne áttérni a folytonos gyártásra. Ezért a gyártott termékek, köztitermékek minőségét pontosan meghatározni képes automatizált mérésekre egyre nagyobb az igény, ami a technológiai fejlődéssel napjainkban lehetségessé kezd válni. Ilyen módszerekkel sokkal hatékonyabban lehet nyomon követni a gyártási folyamatokat, megérteni a gyártási paraméterek hatását a termék minőségre, és ez által a gyártási paramétereken keresztül a termék minősége gyorsabban és pontosabban lesz szabályozható

Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb teret kezdtek nyerni a gépi látást alkalmazó berendezések. Terjedésüket indokolja a kamerák exponenciális fejlődése, valamint az alacsony áruk is. Megfelelő képfeldolgozás és képelemzés segítségével rengeteg információt lehet kinyerni egy-egy képből, továbbá kamerák segítségével pillanatszerű a képek rögzítése, így kiválóan alkalmas folyamatok valós idejű ellenőrzésére. Ez okozhatja, hogy több iparágban már sikeresen alkalmazzák ezt a technológiát, és számos tudományos közlemény is foglalkozik ezzel a területtel.

TDK dolgozatomban képelemző módszert alkalmaztam a mérések során. A vizsgált porkeverékben található hatóanyag (drotaverin-hidroklorid) a megfelelő UV tartományú megvilágítás esetén színesen világít, így megkülönböztethető a mellette levő segédanyagtól, a fehér mikrokristályos cellulóztól (MCC). Különböző hatóanyagtartalom esetén különböző kisugárzott fényintenzitás mérhető kamerával szín a porkeverékeket megvilágítva. Off-line módszer segítségével megvizsgáltam a látható - és az UV fénnyel megvilágított porkeverékekről készült képek közötti különbséget, ebből jól látható volt, hogy az utóbbi esetben tisztán megfigyelhető az összefüggés a hatóanyagtartalom és a minta színének intenzitása között, míg látható fényű megvilágításnál semmilyen kapcsolat nem volt megfigyelhető. UV-s meghatározási módszert alkalmazva egy porkeverési művelet valós idejű követését is megvalósítottam. Ennek során a drotaverint és az MCC-t külön adagolókból adagoltam egy ikercsigás folyamatos homogenizálóba, a berendezést elhagyó keverékben a hatóanyag koncentrációját valós időben mértem. UV/VIS spektrométer segítségével validáltam a kapott eredményeket, valamint sikerült a drotaverinnek meghatározni a tartózkodási idő eloszlását az extruderben.

csatolmány

szerző

  • Novák Márk
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Nagy Zsombor Kristóf
    egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom