Regisztráció és bejelentkezés

SMAD 2 és 3 aktiválódása gyulladásos bélbetegségben

Bevezetés: A gyulladásos bélbetegség (IBD) patomechanizmusában központi szerepet játszik a tumor necrosis factor alfa (TNF-α), ennek jelentőségét emeli ki az IBD-s betegek kezelésére bevezetett anti-TNF-α terápia egyre nagyobb térhódítása is. Az alkalmazott konzervatív kezelések, biológiai terápiák ellenére az IBD-ben szenvedő betegekben gyakran alakul ki fibrózis.

Célkitűzés: A TNF-α és a szöveti fibrózis patomechanizmusában központi szereppel bíró SMAD2/3 kapcsolatának vizsgálata IBD-s gyerekek kolon nyálkahártyájában, valamint HT-29 sejtvonalon.

Beteganyag, módszer: A SMAD 2/3-foszforilációt Western blot módszerrel vizsgáltuk IBD-s gyermekek gyulladt illetve nem gyulladt (n=15), illetve egészséges gyerekek (n=10) kolonból származó biopsziás mintáin. A SMAD 2/3, ERK 1/2, JNK 1/2 jelátvivő molekulák lokalizációjának meghatározása immunfluoreszcens festéssel történt. Továbbá HT-29 sejtvonalon, áramlási citométerrel vizsgáltuk a TNF-α citokin-kezelés SMAD 2/3 foszforilációjára kifejtett hatását.

Eredmények: Immunfluoreszcens festés során a gyulladt nyálkahártya epithel sejtjeiben erőteljes SMAD 2/3 foszforiláció mutatkozott. Western blot analízis során a SMAD 3 foszforilációja szignifikáns emelkedést mutatott a gyulladt nyálkahártyában, összehasonlítva a nem gyulladt szakasszal és az egészséges kontroll csoporttal. Áramlási citometriás mérések során a TNF-α-kezelt HT-29 sejtekben a foszforiláció szignifikánsan emelkedett a kezeletlen sejtcsoporthoz képest.

Következtetés: Az IBD-ben szenvedő gyerekek bélnyálkahártyájában a TNF-α szerepet játszhat a SMAD 3 aktiváció szabályozásában. A SMAD 2/3 jelátvivő rendszer, egyéb szervekhez hasonlóan az intesztinális fibrózis patogenezisében is szerepet játszhat.

szerző

 • Veres-Székely Apor
  biomérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Vannay Ádám
  laborvezető, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Szarka András
  egyetemi tanár, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék