Regisztráció és bejelentkezés

Schizosaccharomyces pombe cdr2δ mutáns törzsének méretkontroll vizsgálata, simított és simítatlan mintázatok összehasonlítása

Az eukarióta sejtek homeosztázisának fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő méretkontroll. Az összetett működési mechanizmusa miatt jelenleg is zajlik kutatás, hogy pontosan megfejtsük a méretkontroll működési mechanizmusát, de ezzel kapcsolatosan máig nem sikerült egyértelmű választ találni. Kutatócsoportunk a méréseihez a hasadó élesztőt (Schizosaccharomyces pombe) használta fel, mint modellorganizmust. A méretkontroll során fontos feladata van az általam vizsgált Cdr2 fehérjének. A Cdr2 feladata, hogy gátolja a Wee1 fehérjét. A Cdr2 fehérjék megkötik a Wee1 fehérjéket a Cdr2/Cdr1 komplexen, ahol a Cdr1 fehérjének lehetősége nyílik a Wee1 fehérje foszforilálására, inaktiválására.

A Debreceni Egyetem Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék közreműködésével elkészítettük a felvételeket. A képeket time lapse mikroszkóppal készítettük, 2 perces időközönként, 6 órán keresztül. Ennek oka, hogy minél több sejtciklust végig tudjunk követni. Ezután megmértem a sejtek hosszát minden egyes képkockán, a születéstől az osztódásig. Az így kapott adatok feldolgozása után illesztettem rájuk három különböző függvényt a három lehetséges modell szerint: lineáris, bilineáris, exponenciális. Ezután statisztikai módszerek segítségével eldöntöttem, hogy melyik modell lehet a legadekvátabb.

Majd a mérési adatokkal elvégeztem egy úgynevezett LOWESS simítást, mely során a kiugró mérési pontok száma csökkent. Ezután a növekedési mintázatokat újra elemeztem és a simított és simítatlan mintákra kapott eredményeket összehasonlítottam.

A bilineáris növekedési mintázatú sejtek esetén a növekedési szakaszt felosztottam egy RCP2 töréspont előtti és egy RCP2 töréspont utáni szakaszra. Megállapítottam, hogy a sejtekben működik a méretkontroll mechanizmus, amely az RCP2 pont után hat. Azonban ez a méretkontroll mechanizmus nem elegendő a sejtek méretbeli különbségeinek kompenzálására. Tehát a sejtek nem képesek minden esetben egy ciklus alatt visszatérni a megfelelő mérethez.

szerző

 • Baján Ádám
  Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Sveiczer Ákos
  egy. docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Nagy Zsófia
  doktorjelölt, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

Jutalom