Regisztráció és bejelentkezés

Patkány szérum albumin szerkezet- és kölcsönhatás vizsgálata meloxikám hatóanyaggal

A gyógyszerkutatás preklinikai fázisában a hatóanyagok farmakokinetikai jellemzésének fontos része plazmafehérje-kötődési képességük vizsgálata, ami szorosan összekapcsolódik rágcsálókon, elsősorban patkányokon végzett preklinikai vizsgálatokkal. Tekintettel arra, hogy a humán klinikai vizsgálatok tervezéséhez a preklinikai vizsgálatok eredményeit ki kell terjeszteni a várható humán farmakokinetikai folyamatokra, a két vizsgálati rendszer közötti transzláció, megfelelőség kiemelten fontos. A humán szérum albumin (HSA) az emberi vérplazmában előforduló leggyakoribb fehérje, melyet a máj szintetizál. Élettani funkciói közé tartozik a plazma ozmotikus nyomásának fenntartása, emellett a metabolitok, szabad zsírsavak, aminosavak és hormonok szállítása is. Ezen felül jelentős szerepet játszik a gyógyszermolekulák transzportjában, illetve a vérben a szabad hatóanyaghányad alakulásában. A HSA és egy adott hatóanyag kötődésének farmakokinetikai jellemzése szerkezeti szempontból kiemelt gyógyszerkutatási feladat, azonban mindeddig a Protein Data Bank (PDB) adatbázisában nem volt megtalálható a patkány szérum albumin (RatSA) röntgendiffrakciós szerkezete. A preklinikailag releváns fajokból származó szérum albuminok különböző gyógyszervegyületekhez való kötődését ellenben már vizsgálták előzetesen.

Kutatómunkánk céljául tűztük ki a RatSA szerkezetének meghatározását külön, valamint komplexálva egy nem-szteroid gyulladásgátló hatóanyaggal, a meloxikámmal. Munkánk során a RatSA-t az ÄKTA pure kromatográfiás rendszerbe iktatott, méretkizáráson alapuló oszlop segítségével tisztítottunk meg, majd különböző körülmények között kristályosítottuk a vizsgált fehérje fizikai-kémiai tulajdonságainak függvényében. Ehhez szűkített, illetve széles mátrixú, oldható fehérjékhez készült szűrési oldatkészleteket (screen kit) alkalmaztunk. Az albuminban található triptofán fluoreszcenciája alapján, az UV mikroszkóp segítségével azonosított pozitív találatokat optimalizáltuk. A ko-kristályosítási kísérletek a meloxikám molekulával jelenleg is folyamatban vannak. A RatSA-ból a mérésre alkalmas kristályok röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatát követően a HSA-kötődést és az inhibitorral komplexált szerkezetet kívánjuk jellemezni.

szerző

 • Geyer Fanni Angéla
  Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Balogh György Tibor
  egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
 • Leveles Ibolya
  tanársegéd, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

Jutalom