Regisztráció és bejelentkezés

In vitro toxikológiai májmodellek: HepG2 és HepaRG sejtvonalak alkalmazhatósága

A gyógyszer-indukált májkárosodás gyakori oka a késői stádiumú klinikai vizsgálatok bukásának, a gyógyszer piacról történő kivonásának és az akut májelégtelenségnek. A klinikai gyógyszer által kiváltott májkárosodás előrejelzése komoly kihívás, kiemelt jelentőséggel bír a fejlesztés minél korábbi szakaszában, mind gazdasági, mind egészségügyi szempontból. A toxicitási vizsgálatok általános megközelítése összetett in vivo vizsgálatokat foglal magában, a kísérleti állatok farmakológiában és toxikológiában történő felhasználása a múlt évszázadra nyúlik vissza. Ezek a kísérletek azonban egyrészt időigényesek, költségesek és felmerülnek az állatok jólétével kapcsolatos kérdések, másrészt gyakran gyenge a megfeleltethetőség az állati és az emberi szervi toxicitások között. Napjainkban egyre növekvő igény van a kísérleti állatok alkalmazásának kiváltására. A preklinikai hepatotoxicitás vizsgálatánál gyakran alkalmaznak in vitro, sejtes alapú modelleket. A fajok közti toxicitási válasz eltérése miatt az humán eredetű sejtvonalak alkalmazása célszerű. Az in vitro modellekben használt máj- és májsejt-szerű sejtek lehetnek például primer májsejtek vagy hepatóma sejtvonalak, de ezek életképessége korlátozott, vagy génexpressziója és funkciója a májsejtektől jelentősen eltér, így alkalmazhatóságuk korlátozott. Számos lehetőség közül a háromdimenziós (3D) modellek és az őssejtből származó modellek is jelentős érdeklődésre számot tartó területekké váltak. Megfelelő toxikológiai modellrendszerek kialakítása nem könnyű feladat, de jelentősen segíti a toxikológiai vizsgálatok eredményességét.

A munkánk célja különböző sejtes toxicitási modellek összehasonlítása és toxikológiai alkalmazhatóságának vizsgálata. A kísérletek során acetaminofen indukálta sejthalál folyamatokat vizsgálunk különböző 2D és 3D sejttenyésztési rendszerekben fenntartott HepaRG (humán máj progenitor sejtvonal) és HepG2 (humán hepatokarcinóma) sejtvonalakon. Az acetaminofen indukálta májsejt pusztulás napjaink leginkább elfogadott modellje a májkárosodás tanulmányozására.

szerző

  • Varga Dóra
    Biomérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Szarka András
    egyetemi tanár, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett