Regisztráció és bejelentkezés

Máj uptake transzporterek szteroid alapú inhibitorainak vizsgálata

Az OATP-k (Organikus anion transzporter polipeptidek) membránfehérjék, amelyek az emberi szervezet számos szövetében expresszálódnak (például vér-agy gát, béllumen, máj, izom) és olyan amfipatikus szerves molekulák felvételéért felelősek, mint az epesók, bilirubin és szteroid illetve tiroid hormonok. A májban kifejeződő OATP1B1, 1B3 és 2B1 transzporterek fontosak az epesó és bilirubin homeosztázisban, és mivel számos gyógyszer molekulát is felismernek, jelentős szereplői például a sztatinok és antivirális szerek farmakokinetikájának. Az OATP1B1, 1B3 és 2B1 fehérjékkel való kölcsönhatás vizsgálata a gyógyszerfejlesztés korai fázisának elengedhetetlen eleme. Munkám során egy olyan fluoreszcens festék transzportját jellemeztem, amely alkalmas e fehérjék gyógyszer kölcsönhatásának olcsó és érzékeny vizsgálatára. Az új festék-szubsztrát alkalmazásával vizsgáltam az OATP1B1, 1B3 és 2B1 fehérjék szteroid kölcsönhatását. A vizsgált szteroidok kutatócsoportunk korábbi felfedezése alapján hatékony gátlószerei az OATP2B1-nek. Munkám célja a szteroidok szelektivitásának vizsgálata volt, amely során specifikus OATP2B1 inhibitorokat azonosítottam és általános, az OATP1B1 és 1B3 fehérjéket is hatékonyan (mikromólos IC50) gátló 13-epiösztron szteroidokat találtam. A felfedezett szelektív inhibitorok jó eszközök lehetnek a máj OATP fehérjéinek vizsgálatában. Eredményeim hozzájárulhatnak célzott OATP gátlók fejlesztéséhez és segíthetnek az OATP-k szubsztrát-inhibitor felismerésének feltérképezésében.

szerző

  • Ungvári Orsolya
    Biomérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Laczka Csilla
    tudományos munkatárs, MTA TTK, Enzimológiai Intézet (külső)

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett