Regisztráció és bejelentkezés

Genotípus-fenotípus korreláció veleszületett mellékvese hiperpláziában

Genotípus-fenotípus korreláció veleszületett mellékvese hiperpláziában

A veleszületett mellékvese hiperplázia (congenital adrenal hyperplasia, CAH) az egyik leggyakoribb endokrin-genetikai rendellenesség, amelyben a kortizol és aldoszteron hormon mennyisége elégtelen az emberi szervezetben. A betegség életveszélyes állapottal járhat együtt és élethosszig tartó szteroidpótlást igényel. Az esetek döntő többségét a szteroid 21-hidroxiláz gén (CYP21A2) mutációi okozzák. A szakirodalom a kóroki mutációk genotípusa és a mutációk által kialakított fenotípus között eltérő mértékű korrelációról számol be.

A genotípus-fenotípus korreláció bizonytalanságának lehetséges okait 54 magyar, klasszikus CAH-ban szenvedő betegben vizsgáltuk. A klinikai adatokat papír alapú és elektronikus leletekből gyűjtöttük össze. A teljes hosszúságú CYP21A2 genotipikus alléleket CYP21A2-specifikus PCR és Sanger szekvenálás segítségével kaptuk meg.

Összesen 21 különböző kóroki mutációt azonosítottunk, amelyből 13 pontmutáció, a többi pedig deléciós kromoszómákból, kiméra CYP21 génekből, több mutációt tartalmazó klaszterekből, illetve több bázispárt érintő delécióból áll. A magyar populációban az 5 leggyakoribb mutáció a deléciós kromoszóma (27,7%), a c.293-13C,A>G „splicing” mutáció (23,1%), a kiméra gének (12%), a p.I173N (10,2%) és a p.(Q319*) (4,6%) pontmutációk voltak. A kóroki mutációk spektruma a magyar populációban nem tér el számottevően az európai populációktól. Azonosítottunk egy új pontmutációt is egy betegben, a p.V353M-et. Az előzetes megfigyeléseink alapján a genotípus-fenotípus korreláció a magyar populációban nem tér el más populációkétól, erősnek, de nem tökéletesnek mondható.

A hiányzó fenotípus-genotípus korreláció hátterében a fel nem tárt genetikai összefüggések mellett a klinikai diagnózis pontatlansága is állhat.

szerző

  • Kiss Szonja Bianka
    Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Doleschall Márton
    tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem (külső)