Regisztráció és bejelentkezés

Genetikai átrendeződések a humán RCCX kópiaszám variációban és jelentőségük a molekuláris diagnosztikában

Genetikai átrendeződések a humán RCCX kópiaszám variációban és jelentőségük a molekuláris diagnosztikában

A RCCX kópiaszám variáció (copy number variation, CNV) a humán genom komplex régiói közé tartozik. Komplexitásának nagy része az ismétlődő, nagy szekvencia homológiájú szegmensekből fakad, amelyek speciális genetikai átrendeződéseket indukálnak, úgymint az egyenlőtlen átkereszteződést vagy a nem-allélikus génkonverziót. Ezeket az átrendeződéseket és a klinikai jelentőségüket vizsgáltuk molekuláris biológiai módszerekkel a veleszületett mellékvese hiperpláziában (congenital adrenal hyperplasia, CAH), az egyik leggyakoribb, szteroid hormon hiánnyal járó, endokrin-genetikai rendellenességben, amiért a legtöbbször az RCCX CNV egyik génjének, a szteroid 21-hidroxiláznak (CYP21A2) mutációi tehetőek felelőssé.

Kísérleteinket allél-specifikus „long-range” PCR, allél-specifikus „nested” PCR, a teljes hosszúságú CYP21A2 Sanger szekvenálásával, valamint „real time” kvantitatív PCR módszerekkel hajtottuk végre magyar CAH-os betegpopuláción.

A rutin molekuláris genetikai diagnosztikával kimutathatatlan CYP21 kiméra gének a CYP21A2 és a CYP21A1P pszeudogén egyenlőtlen átkereszteződésével alakulhatnak ki. 54 CAH-ban szenvedő beteg részletes vizsgálatával 13 kiméra gént találtunk, amelyek az allélok 12%-át tették ki. A kiméra géneknek két fajtáját határoztuk meg, az egyiknél az 5’-fele ered a CYP21A1P–ből és a 3’-fele a CYP21A2-ből (chi-5 típus), a másiknál pont fordítva (chi-3 típus). A 13 génből 8-nak határoztuk meg a teljes szekvenciáját, ezekből 6 volt chi-5 típus, és 2 chi-3. Továbbá több nagy kiterjedésű, több CAH mutációt is magába foglaló génkonverziós eseményt találtunk, amelyből egy bizonyítottan egy kromoszómán foglal helyet, és az irodalomban még nem leírt.

Munkánk során a rutin genetikai diagnosztika látókörén kívül eső CYP21 kiméra géneket és nagyméretű génkonverziós eseményeket mértünk fel, melyek az RCCX CNV különleges rekombinációs aktivitása miatt jönnek létre. Ezek diagnosztizálása az egész RCCX CNV magas fokú ismeretét, és specializált módszerek alkalmazását igényli.

szerző

  • Martin Edit Enikő
    Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Doleschall Márton
    tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem (külső)

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom