Regisztráció és bejelentkezés

Schizosaccharomyces pombe pom1 deléciós mutáns sejtek növekedési mintázatának vizsgálata

Schizosaccharomyces pombe pom1 deléciós mutáns sejtek növekedési mintázatának vizsgálata

Készítette: Pesti Benedek

Témavezető:

• Nagy Zsófia doktoráns- BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

• Dr. Sveiczer Ákos egyetemi docens-BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

Az eukarióta sejtek növekedésének szabályozása egy igen összetett rendszer, ami érthető hiszen a sejtek méretének homeosztázisa elengedhetetlen a sejt életképességéhez. Mindezért máig sok kutatás zajlik a méretkontroll pontos működése kapcsán, és nem egyeznek meg a vélemények. Mi a G2 fázisban működő méretkontroll jelentőségét, és pontos működését próbáljuk vizsgálni a Schizosaccharomyces pombe (más néven hasadó élesztő) modellorganizmuson keresztül. A G2 fázisban a méretkontrollban nagy szerepe van a pom1 kináz típusú fehérjének, ezért kutatásomban Pom1 deléciós mutánsokat vizsgáltam. Ez azért is előnyös, mivel a pom1-nek nagy szerepe van a sejt szimmetrikus osztódásában gradiens jellege miatt. Ezért hiányában az aszimmetrikus osztódások után a leánysejtek nagyon eltérő méretűek, így tudjuk ezeken a sejteken vizsgálni a méretkontroll működését.

Munkám során a hasadó élesztő pom1 deléciós mutáns törzséről először felvételt készítettünk a Debreceni Egyetem Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai tanszék közreműködésével. A képeket time lapse mikroszkóppal készítettük. Két percenként készítettük a képeket, 5-6 órán keresztül, annak érdekében, hogy minél több teljes sejtciklust végig tudjunk követni (mivel átlagosan egy sejtciklus ideje 150 perc hosszú). A képeken ezekután a sejteket egyesével, képről-képre végig mértük ImageJ program segítségével. Az így megkapott nyers adatokat dolgoztuk föl, és kerestük elsősorban arra a kérdésre a választ, hogy a sejtek lineárisan, bilineárisan, vagy exponenciálisan növekednek-e. Ehhez a sejtek méretét ábrázoltuk az időben, és erre illesztettük a 3 különböző függvényt. Modellszelekciós statisztikai kritériumok (pl: Akaike Információs Kritérium) segítségével eldöntjük, hogy a 3 matematikai függvény közül melyik legadekvátabb a modellünk felállításához.

Végül az összes sejt adatainak kiértékeléséből elég adatunk született, hogy statisztikailag elég biztos megállapításokat tegyünk a sejtek növekedési mintázatának a meghatározására. Hála a születési sejtméret nagy szórásának, nyomon tudtuk követni a méretkontroll működését. Kutatócsoportunk korábban már végzett munkát ebben a témában, de a pom1 deléciós mutánst még nem vizsgáltuk, így ezek az eredmények mindenképpen bővítik ismereteinket a hasadó élesztő növekedési mintázatáról, és a sejtkontroll működéséről.

szerző

  • Pesti Benedek
    Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Sveiczer Ákos
    egy. docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom