Regisztráció és bejelentkezés

Laboratóriumi sütőipari végtermékteszt: műszerfejlesztés és módszerkidolgozás

Laboratóriumi sütőipari végtermékteszt: műszerfejlesztés és módszerkidolgozás

Farkas Alexandra, II. évf. MSc

Témavezető: Dr. Tömösközi Sándor egyetemi docens

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Konzulens: Németh Renáta PhD hallgató

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A búzalisztek sütőipari minőségének meghatározására – más vizsgálatok mellett – próbacipók készítésén és minősítésén alapuló ún. végtermék teszteket alkalmazunk. Alkalmazásuk sok területen (alapanyag átvétel, malmi műveletek beállítása, termékfejlesztés, stb.) szükségszerű, hiszen az egyetlen olyan mérési eljárás, ahol a komplex minőség közvetlen jellemzése lehetséges. Hátrányuk azonban, hogy időigényes és viszonylag nagy mintamennyiséget igénylő módszerekről van szó, a tesztek eredményeinek megbízhatósága nagymértékben függnek a próbát végző laboratóriumtól, személytől, felszereléstől és a körülményektől.

Kutató-fejlesztő munkánk célja laboratóriumi, részlegesen automatizált sütési teszt megvalósítására alkalmas műszer kialakítása, és olyan kapcsolódó módszertan kidolgozása, amely harmonizál a nemzetközileg elfogadott szabványokkal. Célkitűzésünk között szerepel normál és kis mennyiségű minták vizsgálatára egyaránt alkalmas kombinált mérőrendszer kialakítása, így az elképzelt megoldás beilleszthető lehet a rutin minősítési rendszerekbe. Az automatizálás jóvoltából a standardizált körülmények biztosítása és az emberi hibák kiküszöbölése javíthatja a végterméktesztek egyes teljesítményjellemzőit (pl. precizitás). A mérőrendszer mikro változata segítheti a kutatómunkát minden olyan esetben, amikor csak kis mennyiségű minta áll rendelkezésre. Emellett további célunk a sütőgép alkalmazhatóságának vizsgálata más gabonák (pl. rozs, álgabonák) minősítési rendszereiben.

Tevékenységem során részt vettem a műszer kialakításában, az egyes változatok tesztelésében és a részeredmények értékelésében. Mindezek alapján véglegesítettük a mérőrendszer technikai paramétereit, optimáltuk az érzékelők elhelyezkedését, a makro- és mikro üzemmódok tésztatérfogatait, a sütőtégelyek méreteit és az elhelyezkedésüket. Ezzel párhuzamosan történt a szoftverfejlesztés. A kivitelezésben a LabIntern Kft. (Budapest) közreműködött. Az így kialakított mérőrendszer prototípusával az MTA-MgKI-ből (Martonvásár) származó 10 magyar őszi búzafajta lisztjével végeztünk normál és mikro sütési teszteket, és az eredményeket összehasonlítottam a nemzetközi szabvány szerint elvégzett tesztek (ICC Nr 131) mérési eredményeivel. A cipókat minősítettük és az eredményeinket statisztikai módszerek alkalmazásával értékeltük ki. Az eredmények azt mutatják, hogy a fejlesztett mérőrendszer – néhány módszertani módosítást követően – alkalmas lehet a sütési tesztek automatizált kivitelezésére.

Munkám kapcsolódik az AGR_PIAC_13-1-2013-0074 és az OTKA K112179 azonosítójú, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program BME Biotechnológia tématerületi programjában megfogalmazott szakmai célkitűzések megvalósításához.

szerző

 • Farkas Alexandra
  Biomérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Tömösközi Sándor
  docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Németh Renáta
  Egyetemi adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett