Regisztráció és bejelentkezés

Tartós quercetin táplálékkiegészítés mérsékeli a koronária hálózat hipertónia indukálta előnytelen átépülését

A quercetin egy igen gyakori bioflavonoid, melyről laboratóriumunk korábbi kísérletes munkáiban bebizonyította akut értágító hatását koronária arteriolákon, valamint a tartós quercetin táplálékkiegészítés kedvező hatását a kiserek biomechanikai és farmakológiai remodelingjére és hálózati tulajdonságaira. Felmerült a kérdés, hogy a tartós quercetin táplálékkiegészítés kísérletes patkány hipertónia modellben képes-e mérsékelni a koronária kiserek hipertóniára jellemző hálózati átrendeződését?

Kísérletsorozatunk során 180 g-os hím Wistar patkányokat két csoportba osztottunk. Az egyik csoport (HQ, n=8) nyolc héten át ivóvízbe szuszpendált quercetin kezelést (30 mg/ttkg), míg a másik csoport (HK, n=8) ivóvizet kapott. A kezelés 28. napján ozmotikus minipumpát ültettünk a hát bőre alá, amely angiotenzin II-t adagolt 28 napig 200 ng/perc/ttkg dózisban mindkét csoportban. Az összesen nyolc hét kezelési idő letelte után az a. carotis communis kanülálásával vérnyomást mértünk, majd videomikroszkópos feltárással képeket készítettünk a kipreparált és perfundált koronária hálózatról, melyeket képanalízisnek vetettünk alá.

A quercetin kezelés csökkentette a patkányok vérnyomását (HK: 161±7/122±6 Hgmm, HQ: 137±10/110±10 Hgmm), és a 100 g testtömegre normalizált szívtömeget (HK: 0,29±0,03 g, HQ: 0,27±0,02 g, ns.). A szegmentális tortuozitás a quercetin kezelés hatására jelentősen csökkent (HK: 1,3±0,2%, HQ: 0,4±0,06%, p<0,01). A hatás leginkább a közepesen (2-8%, HK: 76 szegmens, HQ: 33 szegmens) és súlyosan tortuóz (8% felett, HK: 10 szegmens, HQ: 1 szegmens) szegmensek számának csökkenésében jelentkezett. Megfigyeltük a falvastagság kismértékű növekedését 200 μm feletti belső átmérőknél a quercetinnel kezelt csoportban (p<0,01). A HK csoport hálózataiban megjelentek az extrém nagy átmérők (600-800 μm), míg a HQ csoportban ez elmaradt (p<0,01). A többszörös és komplex elágazások száma a HQ csoportban csökkenő tendenciát mutatott (3,2±0,5 vs. 2,3±0,6, ns.). A hálózat rendezettségét jelző hálózati tortuozitás csökkent (HK: 14±0,1%, HQ: 11±0,01%, p=0,01). A hálózati anomáliák, melyek a hipertóniás hálózatokra jellemzőek (szöglettörések, párhuzamos lefutás, „visszacsapó” ágak, keresztezett kicserélési terület, megcsavarodó elágazás) száma a HQ csoportban jelentősen csökkent (HK: 6,8±0,7 db, HQ: 3,6±0,7 db, p<0,01).

Következtetésképp elmondható, hogy mindkét csoportban a kialakult hipertónia jelentősen torzította a koronária kiserek hálózati struktúráját. Quercetin tartós kezelés azonban mérsékeli az előnytelen remodeling folyamatokat, de teljesen nem akadályozza meg.

szerző

 • Lónyi Flóra
  Biomérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Szarka András
  egyetemi tanár, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Monori-Kiss Anna
  egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet (külső)
 • Dr. Nádasy György
  egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet (külső)

helyezés

III. helyezett