Regisztráció és bejelentkezés

Genetikai rizikótényezők vizsgálata magyar Alzheimer kóros betegekben

A neurodegeneratív betegségek jelentősége egyre nagyobb korunk idősödő társadalmában. A betegségek genetikai rizikófaktorai iránti érdeklődés is fokozódik, hiszen ezek szűrése lehetővé teheti a betegségek prevencióját. Az apolipoprotein E (APOE) genetikai variánsainak a késői kezdetű sporadikus Alzheimer kór kifejlődésére gyakorolt hajlamsító hatása jól ismert. Az ɛ 4/4 genotípus mintegy 20-szorosára növeli a rizikót. A TREM2 gén a 2-es típusú myeloid sejteken expresszálodó triggering receptort kódolja. A gén által kódolt fehérje az immunrendszer sejtjeinek aktiválásában vesz részt. Egyes SNV –inek neurodegenerációban játszott szerepe nem teljesen tisztázott. A mikrogliáknak mint a központi idegrendszer-specifikus szöveti makrofágjainak aktivitása függ a TREM2 géntől, illetve a gén neuroinflammációban betöltött szerepét igazolja, hogy expressziója a mikrogliákon akár 50-szer magasabb lehet, mint a szöveti makrofágokon. A TREM2 G140A (p.R47H) SNV-t mint fontos rizikó faktort Alzheimer (AD) és Parkinson-kór, valamint familiáris frontotemporális demencia (FTD) esetén is felvetették már. Az APOE és TREM2 gének mellett folyamatban van egy további rizikófaktor az MTHFR C677T SNV vizsgálata is, amely újabb kutatások szerint szintén korrelációt mutat az Alzheimer-kór kialakulásával.

Vizsgálatunk során a magyar demens betegeknél a TREM2 G140A és az MTHFR C677T SNV jelenlétének feltérképezése a variánsok és a demencia közötti asszociáció keresése a célunk. Valamint az APOE ε4 allélja mint ismert genetikai rizikótényező azonosítása a fenti kohortban és a genetikai rizikótényezők hatásának összehasonlító elemzése.

Kohortunkban 150 demenciával diagnosztizált és 100 nem demens, 70 évnél idősebb kontroll egyén DNS mintáját vizsgáltuk meg. Célzottan a TREM2 G140A, az MTHFR C677T SNV-re és az APOE-ε4 allélra.

A demencia kohortban 3 betegnél találtunk a TREM2 génben heterozigóta mutációt, míg a kontroll csoportban nem volt jelen ez a ritka variáció. Az APOE ε4 alléljának frekvenciája a demens betegeknél 23,3 %, a kontroll csoportban pedig csak 6,3% volt. Habár a vizsgált MTHFR SNV heterozigóta formában nem mutat jelentős eltérést a két kohortban, a homozigóta mutáció (T677T SNV) megjelenésében viszont megfigyelhető szignifikáns eltérés a különböző demencia típusok esetén.

Vizsgálataink megerősítették, hogy az AD kialakulásának rizikófaktora a TREM2 G140A, de a vizsgált betegcsoportokban előfordulása alacsony, míg az APOE genotipizálása ebben a kohortban is igazolta a ε4 allélt mint rizikótényezőt. Tehát a TREM2 G140A és az MTHFR C677T SNV gyengébb rizikófaktornak számítanak hazánkban, mint az APOE ε4 allélja.

szerző

  • Csabán Dóra
    Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Molnár Mária Judit
    egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem (külső)

helyezés

Jutalom