Regisztráció és bejelentkezés

Az ösztrogén receptor szerepe a plazmamembrán kalcium ATP-áz 4b izoforma expressziójának szabályozásában emlőtumor sejtekben

Az ösztrogén receptor szerepe a plazmamembrán kalcium ATP-áz 4b izoforma expressziójának szabályozásában emlőtumor sejtekben

Az élő sejtek számára nélkülözhetetlen az intracelluláris Ca2+ háztartás fenntartása. A Ca2+ jelátvitel számos sejtélettani funkciót befolyásol, mint például a migráció, túlélés, sejthalál vagy az osztódás. Tumoros sejtekben a Ca2+ jelátviteli folyamatokat végző fehérjék kifejeződése megváltozik, aminek a következtében a sejtek Ca2+ háztartása felborul. A dinamikus egyensúly fenntartásában nélkülözhetetlenek a plazmamembrán Ca2+ ATP-ázok (PMCA), amelyek feladata az alacsony intracelluláris Ca2+ szint biztosítása.

Csoportunk munkatársai korábban azt tapasztalták, hogy az ösztrogén receptor (ER) pozitív MCF-7 emlőtumor sejtek kis mértékben fejezik ki a PMCA4b izoformát, hiszton dezacetiláz inhibitor (HDACi) kezelés hatására viszont a PMCA4b fehérje expressziója nagymértékben fokozódik. Az alacsony PMCA4b expresszió különböző ingerekre hosszan fenntartott Ca2+ jelet eredményez, amely csak a kezelések hatására normalizálódik. Ezzel ellentétben az ER negatív MDA-MB-231 sejtvonalban magas PMCA4b expressziót figyeltek meg, melyet a HDACi kezelés csak kis mértékben befolyásol.

Munkánk során tanulmányoztuk, hogy az ER által közvetített jelátviteli utak befolyásolják-e a PMCA fehérjék kifejeződését emlőtumor sejtekben. Ezért vizsgáltuk egy ER pozitív és egy ER negatív emlőtumor sejtvonalon ösztradiol (E2) illetve ER gátlószerek hatásait a PMCA fehérjék expressziójára. Azt tapasztaltuk, hogy az ER pozitív MCF-7 sejtekben az E2 fokozza, míg az ER-gátló fulvestrant gátolja a PMCA4b izoforma kifejeződését. Továbbá a HDACi-k hatása is kisebb mértékű a PMCA4b kifejeződésre, ha a kezeléssel párhuzamosan gátoljuk az ER-t. Ezzel ellentétben az ER negatív MDA-MB-231 sejtek PMCA4b expresszióját nem befolyásolja az E2 jelenléte vagy hiánya, sem önmagában vizsgálva, sem HDACi kezelés esetén.

Vizsgálatainkból arra következtethetünk, hogy az ER jelpálya szerepet játszik a PMCA4b fehérje expressziójának szabályozásában, és részben felelős a HDACi-k által kiváltott fokozott PMCA4b termelődésért is. Az ER gátlása az emlőtumorok kezelésének régóta alkalmazott eszköze, hiszen az infiltráló emlőkarcinómák 70-80%-a ER pozitív. Manapság több kutatás zajlik, ahol a hagyományos terápiákat HDACi kezeléssel kombinálják. Új terápiás protokollok kifejlesztéséhez fontos megértenünk, hogy ezek a drogok, hogyan változtatják meg a tumorsejtek működését, többek között a tumorsejtek Ca2+ homeosztázisát.

szerző

 • Hollósi Anna
  Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Enyedi Ágnes
  tudományos tanácsadó, SE ÁOK II.sz. Patológiai Intézet (külső)
 • Varga Karolina
  tudományos segédmunkatárs, SE ÁOK II.sz. Patológiai Intézet (külső)

helyezés

II. helyezett