Regisztráció és bejelentkezés

Új mágneses nanobiokatalizátorok

A dinamikusan fejlődő iparágak egyre hatékonyabb, környezetbarát technológiákat követelnek meg: a biokatalizátorok alkalmazásával lehetőség nyílik ezek megvalósítására. Az enzimek széles körben alkalmazhatók az iparban, azonban a vizes fázisú reakciókból nehézkes és drága a katalizátorok visszanyerése, amik ráadásul a terméket is szennyezhetik. Erre jelenthet megoldást a szilárd hordozóhoz történő rögzítésük. A modern biotechnológia eszköztárában egyre nagyobb teret hódítanak az ún. nanoanyagok. Különösen nagy lehetőség rejlik a nanoméretű vas-oxid alapú hordozókban, melyek nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, biokompatibilisek, felületük sokrétűen módosítható, emellett egyszerűen mágnesezhetőek, ami jelentősen megkönnyíti a fázisszeparációs műveleteket.

TDK munkám célja olyan mágneses, nanoméretű részecskék szintézise és felületi funkcionalizálása, amelyek alkalmasak lehetnek enzimmolekulák eredményes és stabil immobilizálására. Részletesen foglalkoztam a mágnesezhető nanorészecskék méretének, a funkciós csoportok felületi elhelyezkedésének és az enzimrögzítés körülményeinek optimálásával. Az enzimrögzítési kísérletekhez egy gyógyszeriparban is releváns enzimet, a Candida antarctica B lipázt alkalmaztunk. Az így létrehozott nanobiokatalizátorokat dinamikus fényszóródás mérés, pásztázó elektronmikroszkóp és energiadiszperzív röntgen spektroszkópia segítségével jellemeztük. Az enzimkészítmények biokatalitikus képességeit racém alkoholok kinetikus reszolválásaiban vizsgáltuk.

csatolmány

szerző

 • Juhász Viktória Judit
  Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Poppe László
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Balogh-Weiser Diána
  adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett