Regisztráció és bejelentkezés

Szimultán termooptikai és kalometriai méréstechnika kidolgozása

A kristályos polimerek tulajdonságai elsősorban a kristályosodás során kialakuló szerkezettől függ, ezért a kristályosodás folyamatának vizsgálata igen fontos terület a polimer kutatásban. A területen alkalmazott vizsgálati módszerek között a termo optikai mérések igen fontos helyet foglalnak el, mert a mikroszkópia segítségével a teljes kristályosodási folyamatot nyomon követhetjük. A méréseket általában polarizációs optikai mikroszkópiával (POM) végzik olyan fűthető tárgyasztalon, melyet úgy alakítanak ki, hogy a mikroszkóp „átlásson” rajta. A mérésekből nagyon hasznos minőségi információt vonhatunk le, azonban mennyiségi kiértékelésre nem kifejezetten alkalmas. A kristályosodás mennyiségi kiértékelésére a legelterjedtebben használt méréstechnika a kalorimetria (DSC, DTA), ami azonban a legtöbb esetben a minőségi kiértékelést nem teszi lehetővé. A napjaink irodalmában legtöbbször ezt a két méréstechnikát használják leginkább, azonban hangsúlyozni kell, hogy az optikai vizsgálatok során a kristályosodás vékony filmben, DSC, illetve DTA mérés esetén pedig tömb fázisban játszódik le. A minta mérete és alakja befolyásolja a kristályosodás folyamatát ezért egy kapcsolt módszer használata megbízhatóbb információkat adhat a két külön módszerhez viszonyítva. A munka során egy olyan egyedülálló szimultán POM-DTA módszer kidolgozása és alkalmazása a cél, amely képes egyszerre a kristályosodás vizuális nyomon követésére, és a DTA görbe felvételére.

szerző

  • Barbély Gréta
    Műanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd
    Docens, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

helyezés

Jutalom