Regisztráció és bejelentkezés

Nyíltláncú telített dikarbonsav homológok diciklohexil származékainak gócképző hatása izotaktikus polipropilénben

Az izotaktikus polipropilén (iPP) az egyik legnagyobb mennyiségben használt tömegműanyag, mert kedvező ára mellett jó mechanikai tulajdonságia vannak. Az iPP szemikristályos polimer, amelynek mechanikai és optikai tulajdonságait a kristályos szerkezete határozza meg döntően. Az ipari gyakorlatban az iPP tulajdonságainak módosítására olyan adalékanyagokat használnak melyek elsősorban a kristályos szerkezetet vátoztatják meg. Ezeket az anyagokat összefoglaló néven gócképzőknek nevezzük. Munkám során olyan kutatási témába kapcsolódtam be, melyben gócképző hatású adalékokat készítettünk iPP-hez.

BSc szakdolgozatomban diciklohexil-tereftálamid (DCHTA) gócképző hatását vizsgáltam iPP-ben. A jelen munka során olyan adalékok szintézisét tűztam ki célul, amelyek a lineáris telített dikarbonsav homológok és a ciklohexil amin reakciójával állíthatók elő. Ilyen adalékok hatásáról az irodalomban még nem számoltak be. Bár a dikarbonsav homológok Ca-sói között már találtak hatékony gócképzőket, illetve az előző munkám során készített diciklohexil származék is erős gócképző hatású adalék. Reményeim szerint a jelen munka során készített adalékok köztt is találunk hatékony gócképzőket.

A munka első lépésében a megfelelő reakcióutat kerestem meg, hogy a tervezett adalékokat elkészítsem. Az szintézis termékeket szimultán termikus analízis (STA) és infravörös spektroszkópia (FTIR) módszerével minősítettem. Miután bizonyítottm a kívánt kémia szerkezetet az adalékot iPP-hez adagoltam széles koncentráció tartományban. A góckéző hatékonyságát kalorimetriás (DSC) és termooptikai mikroszkópiai (TOM) vizsgálatokkal tanulmányoztam. A gócképző tartalmú minták mechanikai tulajdonságait húzó és törő vizsgálatokkal jelleneztem. Az eredmények alapján elmondható, hogy az elkészített adalékoknak erős gócképző hatékonysága van, azonban egyes adalékok olyan nagy mértékben oldódnak az iPP ölmedékében, hogy a gócképző hatékonyágulkat nem tudják kifejteni.

szerző

  • Gombár Tibor
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, levelező BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd
    Docens, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

helyezés

Jutalom