Regisztráció és bejelentkezés

Az izotaktikus polipropilén optikai tulajdonságait befolyásoló szerkezeti tényezők felderítése

Az izotaktikus polipropilén (iPP) napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tömegműanyaga, melyet nagy mennyiségben alkalmaznak a csomagolóiparban. Az ezen a területen alkalmazott műanyagok esetében az átlátszóság kulcsfontosságú tényező, vagyis olyan amorf polimereket alkalmaznak előszeretettel, melyek jó optikai tulajdonságokkal rendelkeznek.

Az iPP szemikristályos polimer, amelyben a kristályos fázis jelenléte miatt, jelentős fényszórással és ezáltal nagy homályossággal, illetve rossz átlátszósággal, kell számolni a hagyományos feldolgozás körülményei között. A homályosság csökkentése céljából napjainkban, az ipari gyakorlatban nagy hatékonyságú speciális gócképzőket, úgynevezett clarifiereket alkalmaznak iPP-ben.

Kutatásom célja azon szerkezeti tényezők felderítése, melyek döntően meghatározzák egy szemikristályos polimer homályosságát, illetve egy olyan modell készítése, mellyel az optikai tulajdonságok leírhatók, értelmezhetők. A modell megalkotásához előzetes méréseket végeztem különböző szerkezetű (gócsűrűség, szferolitméret, mintavastagság) mintákon a lehető legtöbb mérési módszerrel azért, hogy minél többet megtudjak a homályosságot befolyásoló tényezőkről.

A modell megbízhatóságát különböző vastagságú mintákon ellenőriztem, amiket szintén nagyon eltérő körülmények között készítettem el, hogy a modellt minél szélesebb homályossági tartományban ellenőrizhessem. Az előzetes mérések alapján, a modell szórási egysége a szferolit. Egyetlen szferolit mért és számítótt szórási képe jó egyezést mutat. A valódi mintát szóró egységek sokaságával jellemeztem és ebben az esetben is volt összhang a becsült és mért értékek között. A modell jól leírja a homályosság szferolitmérettől, mintavastagágtól, hullámhossztól való függését, illetve a szórás iránykarakterisztikáját is. A becsült és mért értékek egyezése egyelőre még nem pontos, a modell finomhangolása még folyamatban van. A célul kitűzött modell, ha a finomhangolás eredményes lesz jelentősen gyorsíthatja majd a clarifierek fejlesztésének folyamatát.

szerző

 • Molnár János
  Műanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd
  Docens, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
 • Dr. Ujhelyi Ferenc
  Tudományos munkatárs, Atomfizika Tanszék

helyezés

II. helyezett