Regisztráció és bejelentkezés

Poli(3-hidroxibutirát) scaffoldok előállítása és hatóanyag hordozó mátrixként történő alkalmazása

A poli(3-hidroxibutirát) (PHB) egy biológiailag lebomló poliészter, amit számos baktérium termel energiaraktározás céljából. A PHB monomere, az (R)-3-hidroxibutánsav, a vérben normál körülmények között is jelen van 0,3-1,3 mM koncentrációban, így nem meglepő, hogy a PHB egy biokompatibilis anyag. Biológiai degradációja és biokompatibilitása lehetővé teszi különböző orvosi alkalmazásait, többek között hatóanyag leadó rendszerként.

A PHB degradációja a szervezetben viszonylag lassú magas kristályossági foka következtében, ami megnehezíti a depolimerizáló enzimeknek a lebontást. A kristályossági fok a polimer számos farmakológiai tulajdonságát befolyásolja, mint a degradáció mechanizmusát és mértékét, a biokompatibilitást, a hatóanyag eloszlását és a hatóanyag leadás kinetikáját. Emiatt orvosi célokra alkalmasabb például a PHB poli(3-hidroxivalerát)-tal alkotott, alacsonyabb kristályossági fokú kopolimere.

A dolgozat célja egy hatóanyag leadó rendszer létrehozása PHB-ból nedves szálhúzással. Az így előállított scaffoldban a szálak méreteloszlása homogénebb, mint elektrospinninggel előállított scaffoldban. A szálhúzás sebességének függvényében befolyásolható a szálvastagság, lineáris összefüggés figyelhető meg a szálhúzás sebessége és a szálvastagság között.

A kioldódási vizsgálatokat denaturált szeszben végeztük. A hatóanyag leadási vizsgálatokhoz választott modellhatóanyag a quercetin, ami a látható tartományban elnyeli a fényt. Ez lehetővé tette a kioldódás követését UV-Vis spektrofotométerrel. Mivel a PHB amorf fázisban van jelen, így kiküszöböltük a kristályos fázisnak a hatóanyag leadás kinetikájára gyakorolt hatását, valamint a degradációra gyakorolt gátló hatását. Vizsgáltuk továbbá a szálvastagság és a hatóanyag leadás sebessége között fennálló összefüggést, a szálvastagság növekedésével a hatóanyag kioldódásának időállandója nőtt.

szerző

  • Bartha Katalin
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pukánszky Béla
    egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék