Regisztráció és bejelentkezés

PLA/kitozán alapú szálak előállítása elektromos szálhúzással szövettenyésztési célokra

Napjainkban az orvostudomány egyik legnagyobb problémája a betegség vagy baleset miatt sérült, vagy funkcióját ellátni képtelen szövetek, szervek pótlása, regenerációjuk elősegí-tése. A szervátültetésre várók listája igen hosszú, a donorok száma viszont nem elegendő, ezért a pácienseknek túl sokat kell várniuk, hogy állapotuk javuljon. Ebből kifolyólag jelentős figye-lem övezi a mesterséges szövettenyésztést, mint alternatív lehetőséget. A módszer a páciens saját sejtjeinek, szöveteinek újratermelődését, regenerálódását segíti elő. Ehhez az egyik leg-fontosabb feltétel egy vázszerkezet, más néven scaffold létrehozása, mely támaszként szolgál a sejtek szaporodása során.

A vázszerkezeteknek többféle előállítási módszere is létezik, amik közül az egyik gyak-ran alkalmazott technológia az elektrosztatikus szálhúzás. Ennek során a polimer alapanyag oldatából elektromos áram hatására olyan szálakat képeznek, amelyek vastagsága a néhány mikrométertől egészen a nanométeres tartományig terjedhet. A folyamat során az oldószer elpárolog. A scaffoldok alapanyagaként felhasználnak többek között természetes és szinteti-kus biopolimereket, amelyek nem okoznak immunreakciót a páciens szervezetében. A külön-böző anyagtípusok kombinálásával azok előnyös tulajdonságai ötvözhetők.

Kutatómunkám célja PLA/kitozán keverék szálak előállítása és vizsgálata. Annak érde-kében, hogy a két komponenst közös oldatukból dolgozhassam fel, a kitozánt ftálsav-anhidriddel reagáltattam. Az ojtás hatásfokát és a termék szerkezetét infravörös (FTIR) spekt-roszkóppal és NMR spektroszkóppal jellemeztem. Az ojtott kitozán és a politejsav közös olda-tából húzott szálak jellemzőit infravörös spektroszkóppal és pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam.

szerző

 • Lővi Vilmos
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Kirschweng Balázs
  PhD hallgató, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
 • Dr. Pukánszky Béla
  egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék