Regisztráció és bejelentkezés

Gallium-nikkel ötvözetklaszterek CO2 redukcióhoz: elektronszerkezet és reaktivitás

Kísérleti adatok alapján a gallium-nikkel rendszerek megfelelő katalizátorok lehetnek a CO2 redukciójához. Kutatómunkám célja kisméretű gallium-nikkel ötvözetklaszterek ilyen katalizátorként való alkalmazhatóságának a vizsgálata, ehhez azonban elsőként a kisebb klaszterek elektronszerkezetének és CO2-dal szembeni reaktivitásának megértése szükséges. Számításos kémiai úton, DFT módszereket alkalmazva meghatároztam azon GaxNiy klaszterek legstabilabb szerkezeteit, ahol 0 ≤ x,y ≤ 4. Az elektronszerkezetek elemzésével feltérképeztem a bennük kialakuló kölcsönhatásokat, és sikeresen értelmeztem velük a klaszterek fontosabb tulajdonságait. Az elektronszerkezeteknél megfigyelhető tendenciákból következtetéseket levonva szabályokat dolgoztam ki ismert összetétel esetén az elektronszerkezet megbecslésére. Végül néhány fontosabb klaszternek megvizsgáltam a CO és CO2-vel szembeni reaktivitását, az eredményeket pedig értelmeztem.

szerző

  • Antal Balázs
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Höltzl Tibor
    fejlesztőmmérnök, FETI KFT (külső)

helyezés

Jutalom