Regisztráció és bejelentkezés

Kétkomponensű ragasztóanyagok kötési kinetikájának vizsgálata ATR FT-IR spektroszkópiával

A kétkomponensű ipari ragasztóanyagok vizsgálatára, illetve hatékonyságuk ellenőrzésére számos módszer áll rendelkezésre. Ezen analitikai eljárások célkeresztjében vagy a végtermék áll, vagy valamely köztitermék. A konvencionális nedveskémiai módszerek komoly mintaelőkészítés-igényén túlmenően az időigényük is hátrányos lehet az adhéziós folyamatok vizsgálatára, mivel nem valós idejű információt szolgáltatnak. Az infravörös (IR) spektroszkópia alkalmas kémiai és fizikai tulajdonságok meghatározására, komponensek, vegyületek jelenlétének vagy hiányának ellenőrzésére, mindezt minimális mintaelőkészítés-igénnyel, roncsolásmentes, gyors módon. Munkám során kétkomponensű adhéziós ragasztóanyagokat vizsgálok Fourier-transzformációs (FT) IR spektroszkópiával, csillapított teljes reflexiós (ATR) mintakezelési módban. Vizsgálataim a ragasztóanyagok kikeményedésére irányulnak. A kötési folyamatok eltérő fázisaiban felvett infravörös spektrumokon különböző matematikai kezeléseket (pl. normálás, változószelekció) hajtok végre, majd regressziós modelleket állítok fel, hogy a technika előnyeit felhasználva, az IR spektrumok alapján tudjak becslést adni az adhéziós rendszer állapotára.

szerző

 • Bosznai Emil
  Biomérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Slezsák János
  egyetemi tanársegéd, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Gergely Szilveszter
  egyetemi docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom