Regisztráció és bejelentkezés

Arany nanokatalizátorok előállítása és rögzítése szilícium-dioxid nanorészecskéken

Míg az aranyt tömbi formájában inertként ismerjük, addig az arany nanorészecskék redoxireakciókban jelentős katalitikus aktivitást mutatnak. Katalitikus hatásuk számos alkalmazást tesz lehetővé: használják tüzelőanyagcellákban, dízel motorok utóégető katalizátoraként, víztisztítás során. A szilika nanorészecskék kedvező áruk és egyszerű funkcionalizálhatóságuk miatt jól alkalmazhatóak az arany nanorészecskék inert hordozójaként.

A kísérleti munkám elsődleges célja nano-mérettartományba eső arany redoxikatalizátor szintézise, illetve szilika nanorészecskék felületéhez való rögzítése.

A kutatómunka során módosított Stöber-szintézissel állítottunk elő szférikus szilika nanorészecskéket, amelyek méretét és felületi tulajdonságait (funkciós csoportok létrehozása) optimalizáltuk. A szintetizált szilika nanorészecskék méretét pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM), a funkcionalizálás eredményét pedig UV-VIS spektrofotométerrel, továbbá energia-diszperzív röntgen elemanalízis (EDAX) módszerrel vizsgáltuk. A kialakított hordozókon immobilizált arany nanorészecskék katalitikus képességét a nitrofenol redukciós reakcióján keresztül tanulmányoztuk. Az elért eredmények segítségével információt kaphatunk a hordozók és a katalizátorok morfológiai és felületi tulajdonságainak hatásáról.

szerző

 • Virágh Anna
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Balogh-Weiser Diána
  adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Lagzi István László
  docens, Fizika Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom