Regisztráció és bejelentkezés

Új biomimetikus katalizátor család kifejlesztése gyógyszermetabolitok szintézisére

A gyógyszerkutatás során kiemelkedő jelentőségű a hatóanyagok élő szervezetben történő sorsának vizsgálata, hiszen az ehhez kapcsolódó biokémiai folyamatok nagymértékben befolyásolják a farmakológiai hatást, toxicitást. Hagyományosan a preklinikai metabolit kutatást in vitro májsejteken, vagy azok mikroszómáin végzik, azonban ekkor a metabolitok alacsony koncentrációban, összetett biológiai mátrix mellett keletkeznek. Ezen nehézségek kiküszöbölésére jelenthetnek megoldást az in vitro biomimetikus módszerek. A xenobiotikumok oxidatív metabolizmusáért felelős, májhoz köthető CYP450 izoenzim család működésének modellezésében ígéretes alternatívát nyújtanak a szintetikus metalloporfirinek, amelyek nem csupán a metabolikus útvonalak előrejelzésére, de a metabolitok előállítására is sikerrel alkalmazhatók lehetnek.

Kutatómunkánk célja egy jól szabályozható és robusztus szilárd hordozós metalloporfirin alapú katalizátorrendszer kifejlesztése. A katalizátor fejlesztés lényeges eleme a katalitikus aktivitással bíró porfirinszármazékok felületmódosított szilikarészecskékhez történő kapcsolása. Kísérleteink során a hordozórendszer kialakításához mezopórusos szilikarészecskék felületmódosítását valósítjuk meg 3-aminopropil-trimetoxiszilán, N-[3-(trietoxiszilil)propil]etiléndiamin és N-(2-aminoetil)-N'-[3-(trietoxiszilil)propil]-1,2-etándiamin ágensek segítségével. Az így kialakított eltérő hosszúságú és mozgékonyságú inker molekulák ionos kötőhelyeket biztosítanak a mezo-tetra(4-szulfoniloxifenil)vasporfirin (FeTSPP) számára, melyek várhatóan befolyásolják a rendszer katalitikus működését. A rögzített, hordozós katalizátorokat mikroszkópiás (SEM), és spektroszkópiai (EDX) módszerekkel vizsgáljuk, az immobilizációs hatékonyságot spektrofotometriás úton (UV-VIS) jellemezzük. Az oldott fázisú porfirin, valamint a fejlesztett katalizátor családok hatékonyságát gyógyszervegyület metabolizmusának modellezésében vizsgáljuk szakaszos és folyamatos üzemben.

csatolmány

szerző

 • Krammer Réka Melinda
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Balogh-Weiser Diána
  adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Balogh György Tibor
  egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
 • Dr. Poppe László
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett