Regisztráció és bejelentkezés

Szén nanogömb alapú inverz opál fotonikus kristályok előállítása

Szén nanogömb alapú inverz opál fotonikus kristályok előállítása

Karajz Dániel Attila V. évf. (Msc)

Témavezetők: Dr. Szilágyi Imre Miklós egyetemi docens

BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Bakos László Péter doktoráns

BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Fotokatalízist széles körben kutatják szerves szennyezők eltávolítására szennyvízből vagy levegőből napsugárzás felhasználásával. A legelterjedtebben vizsgált félvezető a TiO2, melynek azonban a tiltott sávjának energiája az UV tartományba esik, ami a nap fényének mindössze 5 %-a. A nap fényének minél hatékonyabb kiaknázásának egyik lehetséges megoldása a tiltott sáv módosítása más anyaggal való dópolással, kompozit képzéssel. Egy másik megoldást jelenthet a fotonikus kristály szerkezet kihasználása, amelynek hatására, az anyag megfelelő tervezésével a látható fény tartományában idézhetjük elő a „lassú” foton jelenséget, mely nagyban megnöveli a kristály fényelnyelő képességét.

A kutató munkám során hidrotermális eljárással készült szén nanogömbök segítségével hoztam létre kolloid kristályt mikroszkóp tárgy lemezen, kihasználva a szén nanogömbök önrendeződését. A templátot atomi réteg leválasztás (ALD) technikával bevontam TiO2-al, majd kemencében magas hőmérsékleten kiégettem a szén nanogömböket. A minta tetején maradt tömör TiO2 réteget argon ion porlasztásos módszerrel eltávolítottam, így végeredményben sikeresen előállítottam a periodikusan üreges szerkezetű anatáz TiO2 inverz opál kristályt.

Az előállított minták szerkezetének vizsgálatára pásztázó elektron mikroszkópot (SEM), energiadiszperzív röntgensugaras mikroanalízist (EDX), por röntgen diffrakciós vizsgálatot (XRD), Raman- és diffúz reflektanciás UV-látható spektroszkópiát (DR UV-VIS) alkalmaztam. A minta fotokatalitikus tulajdonságait teszteltem két model vegyületen (metilénkék és metilnarancs), UV és látható fénnyel való megvilágítás esetében és kidolgoztam egy módszert, mellyel a minta felületén követhető a fotokatalízis folyamata vékony folyadék filmek esetében. A kutatás során sikeres fotokatalízist értem el látható fénnyel való megvilágítás mellett.

csatolmány

szerző

  • Karajz Dániel Attila
    Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Szilágyi Imre Miklós
    egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék