Regisztráció és bejelentkezés

Tönkremeneteli folyamatok vizsgálata polimer kompozitokban akusztikus emisszió mérésével

A mindennapjainkban használt eszközök felhasználhatóságát, élettartamát jelentősen befolyásolják a tönkremenetelük során lezajló folyamatok. A szakma ezekkel a folyamatokkal már régóta foglalkozik, polimer kompozitok esetén mikromechanikai deformációs folyamatok vezetnek a tönkremenetelhez. Közös ismérvük, hogy többnyire heterogenitások és feszültségmaximumok közelében alakulnak ki. A mikromechanikai deformációs folyamatok tehát meghatározzák a makroszkopikus tulajdonságait az adott tárgynak, így vizsgálatuk nagyon fontos. Számos módszer áll rendelkezésre a tönkremeneteli folyamatok vizsgálatára, például a törési felület vizsgálható pásztázó elektronmikroszkóppal, az adott kompozit szakítóvizsgálata során vonhatunk le következtetéseket, vagy akusztikus emissziós vizsgálatok is végezhetők a tönkremenetel során.

Az akusztikus emissziós hullámok tranziens, rugalmas hullámok, melyek a terhelés alatt álló anyagban végbemenő mikromechanikai deformáció miatt felszabaduló energia hatására keletkeznek. A hullámok piezoelektromos detektorral mérhetők, a jel a detektoron mérhető feszültség az idő függvényében. A mérési módszert az 1960-as években fejlesztették ki, de a jelfeldolgozás analóg módon történt, és a teljes hullámformák vizsgálata nehéz volt az alacsony számítástechnikai kapacitás miatt. Manapság a számítástechnika fejlődésének köszönhetően ez a korlátozás megszűnni látszik, így a teljes akusztikus emissziós hullámformák feldolgozása és jellemzése is elérhetővé válik.

Munkám célja teljes akusztikus emissziós hullámok elemzése polimer kompozit minták esetén, többet megtudni a tönkremeneteli folyamatokról a terhelés alatt álló anyagban, és tanulmányozni a határfelületi adhézió hatását az akusztikus emissziós hullámokra.

szerző

  • Kanyó László
    Műanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Renner Károly
    tudományos munkatárs, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett