Regisztráció és bejelentkezés

Enzimek immobilizálása poliaszpartamid nanoszálakban

Napjainkban a szintetikus biopolimerek alkalmazása egyre inkább előtérbe kerül, mivel előállításuk jól reprodukálható, a polimerek tulajdonságai tetszőlegesen szabályozható definiált molekulatömeg mellett. A poliaszpartamidok az L aszparaginsav termikus polikondenzációjával keletkező poliszukcinimid utólagos módosításával állíthatók elő. A poliszukcinimid gyűrűk már enyhe körülmények közt reakcióba vihetők aminokkal, ezáltal változatos oldalcsoportok vihetők fel rájuk, a poliaszpartamidok tulajdonságai tetszőlegesen variálhatók. Alkalmazásuk egy fejlődő területe az elektrosztatikus szálképzés, egy egyszerű és termelékeny technika, amely segítségével kis átmérőjű és nagy fajlagos felületű nanoszálak állíthatók elő. Az irodalom több példát is hoz enzimek polimer nanoszálakba való kapszulázására, amely a szubsztrát-átjárhatóság javulása miatt igen előnyös lehet, növekedhet az enzimaktivitás [1]. TDK dolgozatom célja egy poliaszpartamid alapú elektrosztatikus szálképzésen alapuló enzimrögzítési technika fejlesztése, az előállított készítmények jellemzése. Munkám során 3-(N,N-dietilamino)-propilaminnal és butilaminnal módosított poliszukcinimidet szintetizáltam. Az elektrosztatikus szálképzés paramétereinek optimalizálásával, valamint enzim szubsztrát-analóg vegyületek bevitelével fokozott bioaktivitású Candida antarctica B lipáz, illetve Candida rugosa enzim tartalmú poliaszpartamid és poli(vinil-alkohol) mátrixokat állítottam elő, jellemeztem a mátrixalkotó szálak morfológiáját. A kiválasztott biokatalizátor aktivitását és szelektivitását folyamatos reaktorban tanulmányoztam.

[1] WEISER, D.; SÓTI, P. L.; BÁNÓCZI, G.; BÓDAI, V.; KISS, B.; GELLÉRT Á.; NAGY, Z. K.; KOCZKA, B.; SZILÁGYI, A.; MAROSI, G.; POPPE, L.: Bioimprinted lipases in PVA nanofibers as efficient immobilized biocatalysts. Tetrahedron 2016, 72(46), 7335–7342.

szerző

 • Szabó Anna
  Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Szilágyi András
  egyetemi docens, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
 • Dr. Balogh-Weiser Diána
  adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Poppe László
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék