Regisztráció és bejelentkezés

Cinkona alapú organokatalizátor rögzítésére alkalmas poli(glicidilmetakrilát) hordozó előállítása diszperziós polimerizációval

A kutatási munka célja olyan poli(glicidilmetakrilát) szemcsék előállítása, amelyekhez fenolos hidroxidcsoporton keresztül cinkona alapú organokatalizátor vihető fel azok felületére. Tehát egy olyan katalizátor hordozó elkészítése a cél, amely visszaforgathatóvá teszi a katalizátort, ezzel szemben maga a hordozó nem deformálódik és nem veszíti el a funkciós csoportjait a többszöri visszaforgatás során sem. Ezzel többször újra használhatóvá teszi a már 0,1 mólszázalékban is hatékony, enantiomer szelektív katalizátort. A katalizált reakció Michael-addíció, amely reakciót különféle gyógyszerek intermedierjeinek előállítására alkalmazzák. A reakció ismerete azért fontos, mert az alkalmazott reakciókörülményeket a hordozónak bírnia kell. Mivel a reakció oldószeres közegben megy végbe, ezért az oldhatóságot is vizsgálni kell. A szemcsét térhálósítani kell, amely nemcsak az oldódás elkerülése miatt fontos, hanem a robosztusság megőrzése és a visszaforgathatóság miatt is.

Az első feladat szemcsék előállítása és térhálósítása volt. Az elkészült szemcséket térhálósítás után különféle vizsgálatoknak vetettük alá, amely magában fogalja az oldáspróbát, epoxi csoportok változásának vizsgálatát, valamint extrakciót is.

csatolmány

szerző

  • Vajóczki Virág
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pukánszky Béla
    egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék