Regisztráció és bejelentkezés

Többfalú szén nanocsövek felületi oxidatív felületmódosítása

A szén nanocsövek jelenleg legelterjedtebb felhasználási formája a kompozitokba való beépítés erősítő anyagként. Mivel a csövek fala meglehetősen inert, maga a nanocső nem képes megfelelő erősségű kölcsönhatásba lépni a mátrixszal, és nedvesíthetősége is csekély. Ezért a nanocsövek falát érdemes funkciós csoportokkal ellátni. Ebben a munkában salétromsav és vízgőz aktivált oxidáció hatását vizsgálom a nanocsövek falain többféle gázadszorpcióval, XPS spektroszkópiával, pH méréssel és vezetőképesség méréssel.

szerző

 • Samu Gyula
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Tóth Ajna
  PhD hallgató, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
 • László Krisztina
  egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék