Regisztráció és bejelentkezés

Poli(szukcinimid) és poli(aszparaginsav) gélek mechanikai, duzzadási és degradációs tulajdonságainak vizsgálata

Polimergélek orvos-biológiai és gyógyszerészeti célú kutatása fontos területté vált az elmúlt évtizedekben. Ha figyelembe vesszük, hogy az élő szervezet nagy folyadéktartalmú, jelentős részben gél állapotú lágy anyag, akkor természetes igényként merül fel a szövetekkel és a testnedvekkel kompatibilis, ezekhez hasonló kémiai, mechanikai, reológiai és transzport tulajdonságú biokompatibilis gélek kifejlesztése. Szintetikus poli(aminosav) gélekkel kapcsolatos kutatások, csak az utóbbi évtizedben kezdődtek meg. Természetes aminosavakból olyan mesterséges poli(aminosav) gélek állíthatók elő, amelyek eredményesen alkalmazhatók az orvos-biológia és a gyógyszerészet több területén.

Kutatómunkám fő célja olyan poli(aszparaginsav) alapú gélek előállítása,és tulajdonságainak vizsgálata, melyek duzzadásfoka a térhálót összetartó kétféle térhálósító molekula egyikének felbontásával nagymértékben változtatható. Ez lehetőséget teremt szabályozható hatóanyag leadás szempontjából fontos nyitó-záró mechanizmus kifejlesztésére. Kísérleteimhez poli(szukcinimid)-et illetve ennek hidrolizált változatát, a poli(aszparaginsav)-at használtam. A polimer láncokat diaminobutánnal és cisztaminnal térhálósítottam, majd hidrolizáltam. A poli(aszparaginsav) hidrogél keresztkötésében lévő diszulfid hidat ditiotreitol és merkaptoetanol redukálószerekkel, valamint a szervezetben is megtalálható tripszin, kollagenáz és diszpáz enzimekkel bontottam. A térhálósítás mértékének csökkenését a gélek egyensúlyi méretének és rugalmassági moduluszának mérésével követtem.

Megállapítottam, hogy a redukáló szerek és enzimek hatására a gélekre jellemző fontos tulajdonságok (duzzadásfok, rugalmassági modulusz stb.) nagymértékben változnak. Megállapítottam, hogy fogpulpa és foggyökérhártya őssejtek által termelt enzimek megindítják a poli(aszparaginsav) gélek biodegradációját.

szerző

 • Juriga Dávid Dr.
  gyógyszervegyész-mérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Zrínyi Miklós
  Egyetemi tanár, csoportvezető, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla
  Tudományos munkatárs, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

III. helyezett