Regisztráció és bejelentkezés

Úton a karborán alapvázas foszfénium kation előállításához

A metallokarboránok olyan szendvics-vegyületek, amelyek központi fématomjához karborán ligandumok koordinálódnak. A karboránokra jellemző nem klasszikus 3 centrumos 2 elektronos (3c-2e) kötések e vegyületek esetében is fellelhetőek [1]. A kobalt-biszdikarbolid anion (COSAN anion) egy ilyen metallokarborán, amelyben a két dikarbolid egység két nido-karboránból épül fel, továbbá a szendvics-komplex központi fématomja a kobalt. E vegyületek kémiája az elmúlt években az érdeklődés középpontjába kerültek köszönhetően széleskörű alkalmazhatóságuk és egyedi kémiai tulajdonságaik miatt. Sok különböző területen alkalmazzák, mint például az ion-szelektív elektródokban, fém ionok extrakciójában, továbbá a gyógyászatban is [2,3].

Az irodalomban ismertek a kobalt-biszdikarbolidofánok, ahol a két ligandumot egy híd-atom köti még össze [4]. Célul tűztem ki egy ilyen vegyület szintetikus úton történő előállítását, ahol a híd-atom egy P+ egység (foszfénium kation), illetve DFT számításokkal való vizsgálatát. Az előállított vegyületek vízre és levegőre is érzékenyek, így minden esetben a reakciók elvégzése során standard Schlenk-technikát alkalmaztam. A keletkező termékek azonosítására (1H, 11B, 13C, 31P) NMR spektroszkópiát és egykristály röntgendiffrakciót használtunk.

(1) Hosmane, N. S.; Maguire, J. A. Metallacarboranes of D-and f-Block Metals. Compr. Organomet. Chem. III 2007, 3, 175–264.

(2) Dash, B. P.; Satapathy, R.; Swain, B. R.; Mahanta, C. S.; Jena, B. B.; Hosmane, N. S. Cobalt Bis(Dicarbollide) Anion and Its Derivatives. J. Organomet. Chem. 2017, 849–850, 170–194.

(3) Grimes, R. N. Boron Clusters Come of Age. J. Chem. Educ. 2004, 81 (5), 657–672.

(4) Farràs, P.; Teixidor, F.; Rojo, I.; Kivekäs, R.; Sillanpää, R.; González-Cardoso, P.; Viñas, C. Relaxed but Highly Compact Diansa Metallacyclophanes. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133 (41), 16537–16552.

szerző

  • Kese István
    Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kelemen Zsolt
    egyetemi adjunktus, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

helyezés

II. helyezett