Regisztráció és bejelentkezés

Kismolekulás hatóanyagok és fehérje kölcsönhatás vizsgálata nagyérzékenységű optikai bioszenzor technikával

A különböző kismolekulás hatóanyagok fehérjékkel való kölcsönhatásának pontos ismerete a mai napig központi kérdés a biokémia és gyógyszerkutatás területén.

Egy fehérjemolekula és egy ligandum közötti kötéserősség, affinitás leírására szolgál az egyensúlyi disszociációs állandó, mely kifejezi a szabad és a komplexben lévő fehérjék arányát.

Munkám során a disszociációs állandó és affinitás meghatározására is alkalmas nagyérzékenységű GCI (grating coupled interferometry, rácscsatolt interferometria) műszert alkalmaztam, mely egy jelölésmentes optikai bioszenzor technika.[1] A GCI bioszenzor elve az evaneszcens tér jelenségén alapul, a tér exponenciális sajátossága miatt a mérőfelület közvetlen közelében történő változásokat tudjuk detektálni. A műszer új típusú kialakítása miatt ötvözi az interferométerek és hullámvezető bioszenzorok nyújtotta előnyöket, így rendkívül nagy érzékenységgel alkalmas molekuláris kölcsönhatások valós idejű monitorozására. A mérőfelület többcsatornás, így lehetőséget nyújt párhuzamos mérések elvégzésére is.[2]

Méréseim során először az irodalomban már ismert kölcsönhatási paraméterekkel rendelkező hatóanyagok és a humán szérum albumin fehérje kölcsönhatását vizsgáltam meg a célból, hogy kifejlesszem a megfelelő mérési eljárást, és ezután egy eddig ismeretlen paraméterekkel rendelkező, fejlesztés alatt álló hatóanyag fehérjével való kölcsönhatását feltérképezhessem.

Dolgozatomat a Nanobioszenzorika Lendület Kutatócsoportban készítettem.

[1] B. Peter et al., Oxidization increases the binding of EGCG to serum albumin revealed by kinetic data from labelfree optical biosensor with reference channel, Analyst, DOI: 10.1039/c9an01779h, 2019.

[2] Patkó Dániel, Nagyérzékenységű jelölésmentes bioszenzorika: optikai, mikrofluidikai fejlesztések a fehérjék, baktériumok és extracelluláris vezikulák felületi kitapadásainak detektálásához, Doktori értekezés.

szerző

 • Tóth Kinga
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Péter Beatrix
  tudományos munkatárs, EK MFA (külső)
 • Gerecsei Tamás
  PhD hallgató, ELKH EK MFA Nanobioszenzorika Kutatócsoport (külső)

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom