Regisztráció és bejelentkezés

Új típusú, ciklodextrin alapú királis szelektor alkalmazása biológiailag aktív hatóanyagok tisztaságvizsgálatára

Az enantoimertiszta hatóanyagokat tartalmazó készítmények alkalmazásával központi kérdéssé vált a királis molekulák széleskörű vizsgálata, az enantiomerek elválasztása. Az enantiomertiszta előállítás különösen jelentős a biológiailag aktív hatóanyagok esetén, ugyanis gyakori, hogy az enantiomerek farmakológiai és toxikológiai tulajdonságai nagymértékben különböznek. A tudomány állása szerint azonban jelenleg is nagy kihívást jelent az enantiomerek elválasztása a közel azonos fizikai és kémiai tulajdonságaik miatt. Enantiomerek elválasztására leggyakrabban HPLC, SFC és CE technikákat alkalmaznak.

Munkám célja, katinon származékok enantiomerjeinek elválasztása, új típusú, ciklodextrin alapú királis szelektor alkalmazásával kapilláris elektroforézis technikával. A katinon és amfetamin származékok enantiomerelválasztását már megvalósították különböző natív és szubsztituált ciklodextrinekkel, de mindezidáig nem sikerült olyan univerzálisan alkalmazható szelektort találni, amely a jelenleg elérhető valamennyi katinon származék királis rezolválását biztosítaná. Ebből kifolyólag továbbra is hiányzik a megfelelő analitikai módszer, amely rövid mérési időn belül képes katinonok és amfetamin származékok azonosítására, királis tisztaságuk meghatározására.

Munkám során vizsgáltam az alkalmazott ciklodextrin származék királis felismerő képességének pH (savas és semleges) és koncentráció függését (1-30 mM). A mérések során enantiomer-szelektor komplexek stabilitási állandói is meghatározásra kerültek, hisz a Wren-féle mobilitás-különbség elmélet alkalmazásával könnyebben értelmezhetők a kapott eredmények.

A komplexstabilitási állandók meghatározásának másik fontos gyakorlati jelentősége, hogy a kapott eredmények tükrében kiválasztható az a ciklodextrin-származék, amely a leghatékonyabban tudja megkötni a vizsgált hatóanyagot, és ami így az első lépést jelentheti a ciklodextrin-alapú amfetamin/katinon antidótum felé.

szerző

 • Ujj Dóra Viktória
  Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Varga Erzsébet
  Kutató vegyész , Cyclolab Kft (külső)
 • Dr. Benkovics Gábor
  kutató vegyész, CycloLab Kft. (külső)

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom