Regisztráció és bejelentkezés

Nyíltláncú trifoszfán ligandumok komplexképzésének vizsgálata

A munka célja három foszforatomot tartalmazó nyíltláncú foszfororganikus vegyületek előállítása, majd ezek komplexképzésének vizsgálata elsősorban kétmagvú kobalt-és vas-karbonil vegyületekkel. A foszfor(III)-vegyületek gyakran használt ligandumok a fémorganikus kémiában, mivel nemcsak donor, hanem akceptor funkcióval is rendelkeznek. A trifoszfán ligandumok három, koordinációra képes foszforatomot tartalmaznak, vagyis háromfogú ligandumok. Munkám során azt vizsgálom, hogy milyen koordinációk valósulnak meg kabonilokkal való reakciókban. A keletkező termékeket NMR, IR spektroszkópiás és egykristály röntgendiffrakciós vizsgálatokkal azonosítjuk. A kísérletek alátámasztására kvantumkémiai számításokat végzek. Ezek a vegyületek levegőre és vízre érzékenyek, ezért standard Schlenk-technikát alkalmazok a munka során.

szerző

  • Gál Dalma
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kovács Ilona
    egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom