Regisztráció és bejelentkezés

Daganatellenes hatású vindolin - triptofán hibridek előállítása

DAGANATELLENES HATÁSÚ VINDOLIN – TRIPTOFÁN HIBRIDEK ELŐÁLLÍTÁSA

Dányi Leonetta, II. évf.(MSc)

Témavezetők: Dr. Keglevich Péter adjunktus

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens:* Dr. Hazai László egyetemi magántanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Munkám során daganatellenes hatású vindolin – aminosav hibrid vegyületek szintézisét valósítottam meg. Összesen 9 új vindolin – triptofán hibridet állítottam elő.

Elsőként két olyan hibridet (2 és 3) szintetizáltam, amelyekben a vindolin (1) 10-es helyzetében kiépített flexibilis szukcinát linkeren keresztül létesült kapcsolat az (L)- és (D)-triptofán-metilészterrel.

A szintézist megismételtem azzal a különbséggel, hogy a vindolin (1) 17-es helyzetében alakítottam ki a szukcinát linkert, majd az így kapott terméket (L)- és (D)-triptofán-metilészterrel konjugálva újabb két hibrid molekulához (4 és 5) jutottam.

Ezt követően a szerkezet-hatás összefüggés vizsgálata céljából rövidebb linkert tartalmazó hibrideket (6 és 7) terveztem szintetizálni. A 10-aminovindolint klóracetil-kloriddal reagáltattam, majd az így kapott intermedierrel alkilezve az (L)- és (D)-triptofán-metilésztert ismét két új hibridet (6 és 7) izoláltam.

Ezután a 17-dezacetilvindolint 4-brómbutánsavval acileztem, majd így nyert származékkal alkileztem az (L)- és (D)-triptofán-metilésztert. Így két új hibridet (8 és 9) izoláltam.

Végül egy merev linkert tartalmazó származék (10) előállítását tűztem ki célul. Vindolinból (1) 10-jódvindolint szintetizáltam, amelyből Suzuki kapcsolással 10-para-nitrobenzol-vindolint, majd redukcióval 10-para-aminobenzol-vindolint állítottam elő. Ezt N-benziloxikarbonil-(L)-triptofánnal kapcsolva egy újabb hibridhez (10) jutottam.

Az izolált termékek daganatellenes hatásának vizsgálata az amerikai Országos Rákkutató Intézetben (NCI) és a Szegedi Tudományegyetemen történt, amely során több vegyület ígéretes daganatellenes hatást mutatott. Az egyik hibrid (4) 6,01 μM-os IC50 értékkel rendelkezett SiHa sejtvonalon.

Eredményeim felhasználásával egy nemzetközi folyóiratban (Molecules) megjelent tudományos közlemény is született.

csatolmány

szerző

 • Dányi Leonetta
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Hazai László
  egyetemi magántanár, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Keglevich Péter
  egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett