Regisztráció és bejelentkezés

Szilolid aniont tartalmazó komplex vegyületek előállítása és vizsgálata

Szilolid aniont tartalmazó komplex vegyületek előállítása és vizsgálata

Mokrai Réka Eszter, III. évf.

Témavezető: Fekete Csaba tudományos segédmunkatárs

BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Konzulens: Dr. Kovács Ilona egyetemi docens

BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

A ciklopentadienid anion az aromás ligandumok között kiemelt jelentőségű a komplexkémiában. A ciklopentadienid anion egyik szénatomját szilíciumatomra cserélve szilaciklopentadienid (szilolid) aniont kapunk, amelyben a szilíciumatom körül piramisos elrendeződés valósul meg, így a molekula csökkent aromássággal rendelkezik. Ennek ellenére az irodalomból ismertek átmenetifém komplexek, amelyekben a szilolid anion η1 vagy η5 ligandumként kapcsolódik a központi atomhoz, bár a η5 komplexek száma csekély.[1] A tanszéken végzett kvantumkémiai számítások azt mutatják, ha a szilolid gyűrű αszénatomjai πakceptor csoportokat tartalmaznak (pl. trimetilszilil csoport), a szilícium körül közel planáris elrendeződés valósítható meg, mely a vegyület megnövekedett aromásságára utalhat. Az előzetes számításokra támaszkodva, 2,5-trimetilszilil szubsztituált szilaciklapentadienid anionok és átmenetifém komplexeinek előállítását és vizsgálatát tűztem ki célul.

A kísérleti munka során a kiindulási szilaciklopentadién (szilol) vegyületeket (1a, 1b) az irodalomban megtalálható leírások alapján állítottam elő. A kiindulási szilolok és K[Fe(CO)2Cp] reakciójával az 2-es és a 3-as η1 komplex vegyületek keletkeztek. Mindkét vegyület esetén sikerült egykristály röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározást végezni, amely szerint a szilícium körül torzult tetraéderes szerkezet alakul ki. Ez alátámasztja az NMR és az infravörös spektrumok alapján feltételezett szerkezetet. Szilolok és K[W(CO)3Cp], illetve ZrCl3Cp* reakciójával nem sikerült a várt vegyületeket előállítani.

Az irodalomból ismert, hogy az 2 és 3 vegyületekhez hasonló szerkezetű ciklopentadienid analógokból UV fény hatására vagy forralással ferrocén előállítható elő. A továbbiakban az általam előállított vegyületekkel (2, 3) ezeket a vizsgálatokat kívánom elvégezni.

[1] (a) Dysard, J. M.; Tilley, T. D. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 8245. (b) Dysard, J. M.; Tilley, T. D. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 3097. (c) Marietti-Mignani, A; West, R. Organomatallics 1987, 6, 141.

csatolmány

szerző

 • Mokrai Réka Eszter
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Fekete Csaba
  tudományos segédmunkatárs, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
 • Dr. Kovács Ilona
  egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

helyezés

III. helyezett