Regisztráció és bejelentkezés

N-szubsztituált, halogéntartalmú pirrolok fémorganikus reakcióinak vizsgálata

N-szubsztituált, halogéntartalmú pirrolok fémorganikus reakcióinak vizsgálata

Hergert Tamás, MSc. II. évf.

Témavezetők: Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Deák Szilvia doktoráns

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Mátravölgyi Béla tudományos munkatárs

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén működő kutatócsoportban az elmúlt években több igen jelentős sikert értek el az 1-arilpirrolok kémiáját vizsgáló kutatások során. Többek között eredményes szintéziseket dolgoztak ki a gyűrűk szelektív szubsztituálására fémorganikus úton, enantiomertiszta formában állítottak elő több atropizomer származékot diasztereomer sóképzéses rezolválással, valamint eanatioszelektív átalakítások hatékony megvalósítását eredményező bifunkciós katalizátor ligandumokat és organokatalizátorokat szintetizáltak. Az új, 1-arilpirrol alapvázú ligandumok, illetve organokatalizátorok azonban csak soklépéses preparatív munka után tesztelhetők az adott aszimmetrikus modellreakciókban típusokban. A reakcióutak lerövidítésevel szintézisük olcsóbbá válhat, mely a vegyületek szélesebbkörű alkalmazhatóságának is lehetőséget adhat.

Brómtartalmú aromás vegyületekből fémorganikus reakcióval változatos funkciókat alakíthatunk ki, többek között a kutatócsoport által előállított katalizátorligandumoknál alapvető fontosságú difenil-metanol molekularészt. Kutatómunkám célja 1-arilpirrolok brómozásának vizsgálata, szelektív, többszörös halogénezést eredményező körülmények kidolgozása volt. A továbbiakban a halogénatomok butil-lítiumos halogén-fém cseréjével több funkcióscsoport kialakítását is elvégeztük. Így sikerrel állítottunk elő karbonsav- származékokat (4) a pirrolgyűrű lítiálási lépését követően. A lítiált pirrol-származékok (3) benzofenonos reakciójával azonban nem a várt terméket, hanem egy igen meglepő átalakulás során képződő konjugált rendszert tartalmazó γ-laktámot (5) izoláltunk, melyből több származékot is sikerrel előállítottunk.

csatolmány

szerző

 • Hergert Tamás
  biomérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. FAIGL Ferenc
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Bodnárné Deák Szilvia
  , (külső)
 • Dr. Mátravölgyi Béla
  Tudományos munkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett