Regisztráció és bejelentkezés

Diarilfoszfinsav egységet tartalmazó, lipofil, királis koronaéterek szintézise és szelektív transzportképességük vizsgálata

Tudományos diákköri kutatómunkám során az irodalomban eddig ismeretlen lipofil, diarilfoszfinsav egységet tartalmazó, könnyen deprotonálható, királis makrociklusok szintézisének kidolgozása és a velük végzett transzportfolyamatok vizsgálata volt a célom.

A savanyú protont tartalmazó koronaéterek alkalmazhatók pH-gradiens által létrehozott transzportfolyamatokban, mely során egy ligandum szelektíven transzportál ionokat egy vizes adófázis – lipofil szerves folyadékmembrán – vizes szedőfázis rendszerben.

A megfelelő lipofilitás érdekében a koronaétereken decilcsoportokat alakítottam ki. A transzportfolyamat során a komplexképzés függhet a makrociklus pKa értékétől, így ennek változtatására terc-butil- és nitrocsoportokkal módosítottam az aromás gyűrűket (1. ábra).

Munkám során vizsgáltam a gyűrűméret hatását fémionokkal végzett transzportfolyamatokban. Az általam előállított, királis, deprotonálható koronaéterek alkalmazhatók királis, protonált, szerves, primer aminok enantiomerszelektív transzprotjára. Ezt a folyamatot 1-feniletil-aminnal végzett transzportban optimalizáltam a hőmérséklet, a szerves folyadékmembrán minőségének és az adófázis töménységének változtatásával.

csatolmány

szerző

 • Hirsch Edit Dr.
  gyógyszervegyész-mérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Tóth Tünde
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Szabó Tamás
  Fejlesztési Vezető, Soneas Vegyipari Kft. (külső)

helyezés

I. helyezett