Regisztráció és bejelentkezés

Arilboronsavak és fenolok réz-mediálta kapcsolásának vizsgálata

Arilboronsavak és fenolok réz-mediálta kapcsolásának vizsgálata

Szokol Bianka V. évfolyam

Témavezetők: Dr. Nagy József egyetemi docens

BME Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

Konzulens: Komjáti Balázs PhD hallgató

BME Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

A természetes és biológiailag aktív anyagok között számos diaril-éter típusú vegyület található, így az előállításuk fontos feladat. Ezek a vegyületek előállíthatók fenolokból Ullmann éter-szintézisben, illetve Buchwald–Hartwig kapcsolással, azonban mindkét reakció erélyes körülményeket igényel, emellett fennáll a racemizáció lehetősége. Evans és mtsai. illetve Chan és mtsai. sikeresen valósítottak meg arilszén-heteroatom kapcsolást szobahőmérsékleten réz katalizátor jelenlétében. A reakció mechanizmusát még ma is vita övezi, feltételezés alapján a következő lehet:

(melléklet)

A mechanizmus vitatott kérdése a reakció során végbemenő réz oxidációsállapot-változások. A réz(III)-köztitermékek bizonyítását nehezíti, hogy csak ritkán izolálhatók, és réz(II)-vegyületek mellett kimutatásuk majdnem lehetetlen. Létezésük indirekt bizonyítékaként szolgálhat a jelen munkában ismertetett számításos kémiai vizsgálat.

A kutatócsoportunkban elvégzett számítások igazolják azon feltételezéseket, hogy a réz(III)-komplexből történő reduktív elimináció kinetikusan, és termodinamikusan kedvezőbb, mint a réz(II)-komplex esetében. A reakciót nem csak kvantumkémiai számításokkal modelleztük, a reakciókörülmények optimálását, gazdaságosabbá tételét szerves preparatív úton is vizsgáltuk. Ennek során a reakcióban eddig használt réz(II)-acetátot a számítások alapján jobbnak jósolt réz(II)-fluoriddal váltottuk fel, amellyel sztöchiometrikus és katalitikus mennyiségben is jobb termelést sikerült elérni.

csatolmány

szerző

 • Szokol Bianka
  biomérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Nagy József
  docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Komjáti Balázs
  Kutató, SERVIER Research Institute of Medicinal Chemistry (külső)

helyezés

Jutalom