Regisztráció és bejelentkezés

Várhatóan daganatellenes hatású dimer alkaloidok szintézise

VÁRHATÓAN DAGANATELLENES HATÁSÚ DIMER ALKALOIDOK SZINTÉZISE

Pápai Réka, I. évf. (MSc)

Témavezető: Dr. Hazai László egyetemi magántanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Dr. Keglevich Péter tanársegéd

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Kutatócsoportunkban évek óta folyik a kutatás a daganatellenes hatású vinblasztin és vinkrisztin származékok előállítására és továbbalakítására. Ehhez a munkához csatlakozhattam én is dolgozatom megírása során.

Munkám kezdetén a feladatom annak a dimernek az előállítása és továbbalakítása volt, amely a vindolin Simmon-Smith-reakcióban történő ciklopropanálásakor keletkezett nem várt termékként. A dimerből savhidrazid-származékot állítottunk elő, ám a vegyületet többszöri próbálkozás ellenére is csak kis mennyiségben kaptuk meg, így egyelőre nem tudtuk elvégezni az utolsó lépést.

Munkám második részében vindolinból kiindulva egy hétlépéses szintézissort dolgoztunk ki az (L)-triptofán-metilészterrel kapcsolt vinblasztinszármazék előállítására. A termék igen bomlékony, ezért tisztítása, amely nehézségekbe ütközik, még folyamatban van.

Kutatómunkám harmadik részében a ciklopropano-vinblasztin szintézisének utolsó két lépését próbáltuk optimalizálni. A reakcióelegy térfogatának csökkentésével, illetve a feldolgozás változtatásával sikerült jobb termeléseket elérni.

Munkám negyedik részében pedig célunk a ciklopropano-anhidrovinblasztin és a ciklopropanovinblasztin 17-es helyzetében található acetoxicsoport hidrolízise volt.

Budapest, 2015

csatolmány

szerző

 • Pápai Réka
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Hazai László
  egyetemi magántanár, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Keglevich Péter
  egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom