Regisztráció és bejelentkezés

Új típusú fluoreszcens nukleotidszenzorok szintézise és spektroszkópiai vizsgálata

A 3-hidroxikromonok a gerjesztett állapotú belső protonátadás (excited state internal proton transfer, ESIPT) jelenségét mutatják, mely két emissziós sávot hoz létre (N* és T*) a spektrumban. Ennek a tulajdonságnak köszönhetően hasznosnak bizonyulhatnak a fluoreszcenciás érzékelésben és leképezésben. Továbbá némely származékuk jelentős fluoreszcencia-választ mutat ATP (adenozin-5’-trifoszfát) hatására.

Kutatásunkban olyan új típusú nukleotid kemoszenzorokat terveztünk, melyekben egy fluoreszcens 3-hidroxikromon egységhez egy nukleinbázist kapcsoltunk, hogy kihasználva a komplementer bázispárok elvét, növeljük a vegyület szelektivitását és a komplexképzés erősségét. Előállítottuk az uracilt tartalmazó I és II molekulát az 5-azidometiluracil (1a) és a megfelelő propargiloxi-hidroxikromon vegyület (1b), valamint az N-propargiluracil (2a) és az azidobutil-hidroxikromon (2b) „click”-reakciójával (ld. ábra).

Spektroszkópiai vizsgálataink alapján I és II „turn-on” fluoreszcencia választ ad ATP és kisebb mértékben ADP (adenozin-5’-difoszfát) jelenlétében, míg GTP (guanozin-5’-trifoszfát), AMP (adenozin-5’-monofoszfát) és adenozin hatására nem észleltünk számottevő változást a spektrumban.

csatolmány

szerző

 • Janzsó-Berend Péter Zoltán
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, levelező BSc
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Bitter István
  ny. egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Bojtár Márton
  doktorjelölt, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett