Regisztráció és bejelentkezés

Enzimek kovalens rögzítésére alkalmas szilikagél alapú hordozók fejlesztése biokatalitikus célokra

TDK dolgozatom témája a biszepoxidokkal módosított szférikus szilikagél alapú hordozók fejlesztése, mely készítmények alkalmasak célfehérjék kovalens rögzítésére. A saját fejlesztésű hordozóinkra Candida antarctica B lipáz (CaLB) enzimet rögzítettünk, az így kapott enzimkészítmények biokatalitikus aktivitása és az előállítási paraméterek közti összefüggést vizsgálva, a technológia fejlesztése, a produktivitás és szelektivitás növelése érdekében a változtatható paraméterek optimumának megtalálása volt a cél. Célunk volt, hogy a kovalens rögzítésre széles körben alkalmazott, erősen mérgező és nehezen kezelhető glutáraldehiddel és kereskedelmi forgalomban kapható készítményekkel (Chiral Vision®) összehasonlítsuk saját termékeinket.

A kutatócsoport korábbi eredményei alapján egyértelművé vált, hogy felületmódosításnak meghatározó szerepe van mind az adszorpciós, mind a kovalens enzimrögzítés esetében. Munkám során szférikus szilikagéllel (Matspheres Series 540®) dolgoztam, melyhez adszorbciós, illetve kovalens technikákkal rögzítettem enzimet. Az előállított enzimkészítmények biokatalitikus aktivitását az 1-feniletanol kinetikus rezolválásán keresztül vizsgáltam. Végeztünk szakaszos és folytonos üzemű, töltött ágyas reaktorban végrehajtott enantiomer elválasztásokat is. A készítmények stabilitását visszaforgatásos kísérletekben vizsgáltuk.

Eredményeink azt mutatták, hogy az általunk előállított hordozók jól alkalmazhatók különböző módon kivitelezett reakciókban (rázatott lombik, töltött ágyas reaktor), stabilak (10 körös visszaforgatás után is aktívak), mechanikai stabilitásuk jó (nem töredeznek a részecskék) és több esetben felülmúlták a kereskedelmi készítményeket.

szerző

  • Suba Szandra
    Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Poppe László
    egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom