Regisztráció és bejelentkezés

Raman spektroszkópia alkalmazása önerősített polipropilén kompozitok roncsolásmentes szerkezetvizsgálatában

Az önerősített kompozitok remekül ötvözik a szálerősítésű kompozitok kiváló mechanikai teljesítőképességét és a homogén műanyagból készült szerkezeti anyagok egyszerű újrahasznosíthatóságát. Az önerősített polipropilén kompozik esetében az erősítő szál és az azt körülvevő mátrix is polipropilén típusú polimer.

Ezen kompozitok erősségét nagyban befolyásolják a gyártási paraméterek, mint például a hőmérséklet, és a hőntartási idő. A kutatómunkám célja önerősítéses polipropilén kompozitok szilárdságának roncsolásmentes becslésére alkalmas módszer kidolgozása és validálása. kompozitokat erősítő izotaktikus polipropilén (iPP) szálak orientációfokának polarizált Raman spektroszkópiai analízisét a szálra jellemző nagymértékű anizotrópia teszi lehetővé. Olyan alkalmas kemometriai módszert szeretnék találni, amelynek segítségével a mátrixba ágyazott iPP szálak Raman spektrumai alapján becsülhető és modellezhető a lehetséges molekuláris orientáltság, és közvetetten a kompozit mechanikai teljesítőképessége (pl. húzó rugalmassági modulusz) is.

A kifejlesztett módszerrel a kapott eredmények összehasonlíthatónak bizonyultak kis szögű röntgensugár-szóródással (SAXS) és a hagyományos roncsolásos vizsgálati módszerekkel kapott adatokkal egyaránt. A kidolgozott eljárás alkalmas lehet az önerősítéses kompozitok gyártásközi minőségellenőrzésében történő felhasználására, valamint a kompozit gyártási paramétereinek - Raman jelen alapuló - visszacsatolt szabályozásának megvalósítására.

szerző

 • Decsov Kata Enikő
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Marosi György
  , Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Bordácsné Bocz Katalin
  tudományos munkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom