Regisztráció és bejelentkezés

ATR-UV/Vis és Raman spektroszkópián alapuló visszacsatolásos szabályozás fejlesztése

A dolgozatomban a gyógyszeripari kristályosítás olyan nem modell alapú szabályozásának megvalósításán dolgozom, melyben a kívánt polimorf módosulat előállítását inline Raman és ATR-UV/Vis spektrométerek segítségével végeztem. A visszacsatolásos szabályozás alapját a két analitikai módszerrel folyamat közben rögzített spektrumok azonnali kiértékelése adja, illetve az ebből számolt pontos szilárd fázis koncentráció. Munkám során elsődleges feladatom a korábban megalkotott ATR-UV/Vis spektroszkóp kalibrációs összefüggésének, valamint a berendezés folyamat közbeni kiértékelő programjának tesztelése, továbbá az inline Raman és ATR-UV/Vis spektrométerek kombinációján alapuló nem modell alapú szabályozás hatékonyságának előzetes vizsgálata.

szerző

 • Tacsi Kornélia
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Pataki Hajnalka
  egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Marosi György
  , Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett