Regisztráció és bejelentkezés

Kabachnik-Fields reakciók különféle megvalósításai

Munkám során Kabachnik-Fields (vagy más néven foszfa-Mannich) reakciók különféle megvalósításait tanulmányoztuk. Ehhez kapcsolódóan két témakörben végeztünk kutatásokat.

Az egyikben az említett reakció vizes közegben való megvalósításának vizsgálata, valamint a reakciókörülmények optimalizálása volt a célunk. Modellreakcióként a benzil-amin, benzaldehid és trietil-foszfit kondenzációja szolgált. A reakciókat vizes közegben, szobahőmérsékleten katalizátor hozzáadásával és anélkül, sőt dietil-foszfittal is elvégeztük.

A másik témakörben bifunkciós vegyületekkel végzett Kabachnik-Fields reakciókat tanulmányoztunk. Bifunkciós vegyületként a tereftálaldehid vagy az 1,4-fenilén-diamin szolgált, melyeket különböző anilin-, illetve benzaldehid származékokkal, valamint di- vagy trietil-foszfittal (DEP vagy TEP) reagáltattuk T3P (propán-foszfonsavanhidrid) reagens jelenlétében. Az így keletkező új vegyületeket kipreparáltuk és jellemeztük.

csatolmány

szerző

 • Kangyal Réka
  környezetmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Keglevich György
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Milen Mátyás
  kutató, tb oktató, Egis Gyógyszergyár (külső)
 • Dr. Bálint Erika
  egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Ábrányi-Balogh Péter
  tudományos munkatárs, MTA-TTK (külső)