Regisztráció és bejelentkezés

Az 1-butil- és 1-izobutil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid enantiomerek elválasztása

A foszfortartalmú királis vegyületek kiemelt jelentőségű vegyületcsalád, mert ezeket a vegyületeket elterjedten alkalmazzák katalizátorként aszimmetrikus szintézisekben, valamint számos foszfortartalmú növényvédőszer és gyógyszer is ismert. Az említett felhasználási területekből következik, hogy kiemelt fontosságú a foszfor-vegyületek enantiomertiszta formában történő előállítása.

A kutatócsoportban az elmúlt évek során borkősav-származékokat alkalmazva számos eredményes módszert dolgoztak ki a foszfor-királis vegyületek reszolválására.

A már megkezdett kutatómunka folytatásaképpen TDK munkám során azt a célt tűztük ki, hogy a kutatócsoportban kidolgozott módszer szerint az eddig nem reszolvált foszfortartalmú királis vegyületek enantiomerjeit elválasszuk. Emellett vizsgálni kívánjuk, hogy borkősav és származékai mellett milyen más királis vegyületek alkalmasak foszforvegyületek reszolválására.

szerző

  • Fekete András
    gyógyszervegyész-mérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Bagi Péter
    Posztdoktor, Szerves Kémia és Technológia Tanszék