Regisztráció és bejelentkezés

c-Met amplifikáció és poliszómia vizsgálata fej-nyaki tumorokban

A daganat (tumor, neoplázia) a szervezet megváltozott sejtjeinek progresszív burjánzásából kialakuló szövetszaporulat, amelynek növekedése már nem függ a szervezet szabályozó mechanizmusaitól és a kiváltó tényezőktől. A fej-nyaki tumorok a kulcscsont és a koponyaalap között elhelyezkedő szervekből (az orrüreg, az orr-melléküregek, a nyálmirigyek, az orca, a szájüreg, a garat, a gége) kiinduló daganatok.

A fej-nyaki daganatok kialakulásában a környezeti ártalmakon kívül biológiai tényezők is szerepet játszhatnak. Egy nemrég felfedezett ilyen tényező a human papillomavírus (HPV) jelenléte, amely vírust az ilyen daganatok közel felében mutattak ki. Ezen kívül a daganatokban általánosan megjelenő biológiai jellemzők alakulnak ki, amelyeknek oka lehet a sejtekben működő receptorok és jelátviteli útvonalak hibái.

Feltételezésem szerint a c-Met (hepatocyte growth factor receptor, HGFR), tirozin-kináz aktivitással rendelkező transzmembrán protein, génjének amplifikációja vagy poliszómiája kapcsolatban állhat a fej-nyaki tumorok progressziójával. Vizsgálataim célja ezen összefüggés igazolása.

Munkánk során fej-nyaki tumoros betegek daganataiból származó „szöveti mikrochipeket” (Tissue Microarray, TMA) vizsgáltunk. Az amplifikáció és a poliszómia meglétét fluoreszcens in situ hibridizációval (FISH) ellenőriztük. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a c-MET kópiaszáma összefüggést mutat a fej-nyaki daganatok progressziójával, azonban amplifikációja nem jellemző ezen daganattípus esetén.

szerzők

 • Gurbi Bianka
  biomérnöki
  nappali
 • Félegyházi Fruzsina Éva
  egészségügyi mérnöki
  nappali

konzulens

 • Dr. Sveiczer Ákos
  egy. docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

Jutalom